Kapitel 5: Natura 2000 - et bud på en løsning

Arbejdsspørgsmål 

 • Under læsning udarbejder I en ordliste, hvor I skriver centrale begreber for kapitlet samt ord og begreber, som I ikke forstår. Tag listen med til klassen. På klassen laver I en fælles ordliste, hvor I forklarer de enkelte begreber for hinanden, indtil alle har forstået dem grundigt.
 • Undersøg de to cases og find ud af, hvordan de to områder beskyttes: 
  • Hvem beskytter områderne og hvordan?
  • Hvor får de penge fra til arbejdet med at beskytte områderne?
  • Hvilke trusler er der mod biodiversiteten i de to områder?
 • Brug casene til at forklare forholdet mellem stat / marked / civilsamfund i forhold til beskyttelse af disse to områder. 
 • Tegn en figur eller et diagram, der kan hjælpe med at forklare samspillet. 

Diskussionsspørgsmål

 • Hvem har gavn af, at et område bliver udpeget som Natura 2000 område?
 • Hvilke fordele og ulemper kan I se ved, at et område bliver udpeget som Natura 2000 område?

Undersøg

Læs artiklen A pristine habitat in Romania saved from destruction by harmful small hydropower plants og diskutér herudfra, hvordan Natura 2000-netværket kan bruges til at hjælpe lokale med at beskytte biodiversiteten.