Flytransportens samlede klimabelastning er stor

Flytransportens samlede klimabelastning er stor

Flyvning står for 4 pct. af EU's samlede CO2-udledninger og 14 pct. af transportsektorens udledninger af CO2. Men hvis den ekstra klimaeffekt, som skabes ved udledning i stor højde, inddrages, udgør luftfarten i EU 31 pct. af transportsektorens samlede belastning af klimaet.

Anden vejtransport er varevogne, lastbiler, motorcykle, knallerter mm.

Tilbage

Kilden: National Inventory Submissions 2019, UNFCCC, CO2-udledningenen fra luftfart er dog ganget med 2,7

Nummer 1

Få indblik i, hvordan fly påvirker klimaet

Om den ekstra klimaeffekt ved flyvning i stor højde

Nummer 2

Kun en mindre del af luftfarten er underlagt CO2-kvotesystemet

Om hvilken del af klimapåvirkningen fra fly, der er underlagt handelssystemet med CO2-kvoter

Nummer 3

Klimareguleringen har minimal effekt på udledningen af klimagasser

Om hvor lille en del af billetprisen, der går til at opkøbe CO2-kvoter


A4-ark med fire infografikker om luftfart i EU