Kun en mindre del af klimabelastningen fra fly er med i CO2-kvotesystemet

Kun en mindre del af klimabelastningen fra fly er med i EU’s kvotehandelssystem

Tilbage

Fly er omfattet af EU's CO2-kvotesystem, lyder det ofte fra dem, som ikke vil have afgifter på flyrejser. Det er rigtigt, men det er kun flyrejser inden for EU, som er med i kvotehandelssystemet, og flyselskaberne får over halvdelen af deres kvoter gratis af EU.

Luftfart kom med i kvotesystemet i 2012. I starten skulle alle flyvninger i, til og fra EU være med, men efter pres fra luftfartsindustrien blev der indført en midlertidig ordning, så kun flyvninger internt i EU var med i kvotesystemet. Flyvninger til og fra EU blev dermed fritaget fra kvotesystemet. Det var meningen, at EU skulle bruge den midlertidige ordning til at gennemtvinge en effektiv global aftale ved at true med at (gen)indføre kvoter på alle flyvninger til og fra europæiske lufthavne.

I 2014 forlængede man imidlertid den midlertidige ordning for at give FN’s organisation for civil luftfart, ICAO, mere tid til at beslutte en effektiv global aftale.

I 2016 vedtog ICAO rammerne for en global aftale, som fik navnet Corsia. Desværre blev den ikke effektiv. Aftalen starter i 2021 og handler om, at luftfartsbranchen skal købe aflad for den mængde CO2, som de udleder over det niveau, de udledte i 2020, eller benytte såkaldte alternative brændstoffer i det omfang, udledningen fra fly overstiger udledningsniveauet fra 2020. Specielt graverende er, at alt tyder på, at brændstof lavet af palmeolie vil kunne bruges som alternativt brændstof, selvom klimaeffekten ved produktion af palmeoliebaseret brændstof er større end klimaeffekten fra fossilt brændstof.

Status er, at den midlertidige ordning med at fritage flyruter til og fra EU fra kvotesystemet er forlænget til 2024. Til den tid vil der, ifølge EU, være en bedre forståelse af, hvordan Corsia fungerer, og EU vil have et bedre grundlag til at beslutte, om den midlertidige ordning skal suspenderes.

Tilbage

Nummer 1

Få indblik i, hvordan fly påvirker klimaet

Om den ekstra klimaeffekt ved flyvning i stor højde

Nummer 3

Klimareguleringen har minimal effekt på udledningen af klimagasser

Om hvor lille en del af billetprisen, der går til at opkøbe CO2-kvoter

Nummer 4

Luftfart har stor betydning for den samlede belastning af klimaet

Om at luftfart står for cirka en tredjedel af transportsektorens samlede klimabelastning

A4-ark med fire infografikker om luftfart i EU