CO2-udledningen skal ganges med næsten tre, måske mere

CO2-udledningen skal ganges med næsten tre, måske mere

Tilbage

Fly påvirker klimaet med andet end CO2. Nogle af udledningerne fra fly nedkøler, mens andre opvarmer. Førstnævnte effekt er mindre end sidstnævnte, så alt i alt forstærkes den globale opvarmning. Udledningernes specifikke bidrag afhænger af antagelser i beregningerne.

En nøglevariabel er tidshorisonten. De fleste af udledningsstofferne fører umiddelbart til en kraftigere klimaeffekt end CO2, men de opholder sig kortere tid i atmosfæren.

Østrigs miljøagentur anbefaler at gange CO2-udledningen med 2,7 for at fastlægge luftfartens samlede effekt på klimaet.

Nedenstående figur bliver ofte brugt, når det handler om luftfartens ekstra klimaeffekt. Ifølge den er det bedste bud på den ekstra klimaeffekt 2,8, når dannelse af cirrusskyer medregnes. Uden effekten fra cirrusskyer er bedstebuddet 1,9.

Tilbage

Klimaeffekten fra fly 2005
Figuren er fra Lee et al. (2009). Aviation and global climate in the 21st century. Atmospheric Environment.

 

Nummer 2

Kun en mindre del af luftfarten er underlagt CO2-kvotesystemet

Om hvilken del af klimapåvirkningen fra fly, der er underlagt handelssystemet med CO2-kvoter

Nummer 3

Klimareguleringen har minimal effekt på udledningen af klimagasser

Om hvor lille en del af billetprisen, der går til at opkøbe CO2-kvoter

Nummer 4

Luftfart har stor betydning for den samlede belastning af klimaet

Om at luftfart står for cirka en tredjedel af transportsektorens samlede klimabelastning

A4-ark med fire infografikker om luftfart i EU