Kapitel 9: Hvad skal vi gøre for at beskytte og forbedre biodiversiteten?

Arbejdsspørgsmål

 • Under læsning udarbejder I en ordliste, hvor I skriver centrale begreber for kapitlet samt ord og begreber, som I ikke forstår. Tag listen med til klassen. På klassen laver I en fælles ordliste, hvor I forklarer de enkelte begreber for hinanden, indtil alle har forstået dem grundigt.
 • Sammenlign EU's lovgivning (Kapitel 3) med Case 9.1 om naturens rettigheder i Ecuador og Bolivia - hvor er der ligheder, og hvor adskiller de sig fra hinanden?
 • Forklar begrebet ‘regenerativt jordbrug’ (Case 9.4). Diskuter, hvordan det adskiller sig fra begrebet ‘landbrug’, som for eksempel bruges i EU.
 • Brug kapitlet til at forklare Eastons model (Figur 9.1) nederst på denne hjemmeside. 

Diskussionsspørgsmål

 • I hvilken af de tre sfærer: fjern, fælles, nær, vil I placere følgende handlinger:

  • En ny dansk lovgivning om begrænsning af sprøjtegift på markerne.
  • En skoleudflugt ud i skoven, hvor børnene får mulighed for at fange haletudser, klatre i træer, bygge huler og samle svampe.
  • En gymnasieudflugt til Christiansborg, hvor eleverne får lov at diskutere miljøpolitik med miljøministeren.
 • Se på illustrationen (s. 66) af niveauerne nær, fælles, fjern, og diskuter, hvordan man generelt - og hvordan I selv - kunne gøre noget konkret for at forbedre biodiversiteten i hver af de tre sfærer. Find mindst to eksempler til hver sfærer. Brug også Eastons model (Figur 9.1) nederst på denne hjemmeside til at forklare, hvordan handlingen kan få betydning i praksis. 
 • Diskuter, hvorvidt I er enige eller uenige i udsagnet om, at vi bør ændre vores forbrug og livsstil, så det ikke har så negative konsekvenser for naturen og biodiversiteten biodiversiteten. Er I enige / uenige? Hvorfor?
 • Diskuter, hvem der har det største ansvar for, at vi får beskyttet og forbedret vores biodiversitet. Er det det enkelte individs ansvar? Er det vores alle sammens ansvar? Er det politikernes ansvar? Andres? Brug eventuelt Eastons model (Figur 9.1) nederst på denne hjemmeside i jeres forklaring.

Undersøg

 • Undersøg og lav et plot for, hvad man kunne gøre på jeres skole / i din opgang / dit kvarter eller lignende for at forbedre biodiversiteten. 
 • Undersøg idéerne på side 74. Hvilke idéer kan I udføre i jeres klasse? Giv hinanden udfordringer og se, om I kan forbedre biodiversiteten lokalt. 
 • Kontakt en miljøorganisation eller en lokal politiker, der arbejder med biodiversitet og natur og lav et interview. I kan enten undersøge, hvad vedkommende mener, man kan gøre lokalt for at forbedre biodiversiteten, eller I kan også lave en spørgeskamundersøgelse eller en voxpop, hvor I spørger forskellige mennesker på gaden, I jeres netværk, på de sociale medier eller andet, om hvordan de mener, at vi skal beskytte og forbedre biodiversiteten. 
 • Undersøg hvordan lobbyister påvirker beslutningsprocesserne i EU. Der er nemlig rigtig mange interesseorganisationer, der sender folk (lobbyister) til Bruxelles for at påvirke politikerne, så de tager beslutninger, der favoriserer deres interesser. Det er både miljøorganisationer, virksomheder, landmænd osv. Nogle mener at lobbyister er nødvendige. Læs artiklen EU-parlamentarikere: lobbyister er nødvendige, hvilke fordele og ulemper vurderer I, at lobbyismen har?

eastons model