Kapitel 8: EU’s forbrug og handelspolitik påvirker naturen og fødevaresikkerheden

Idé til læreren

Som en appetitvækker til emnet kan du som lektie bede eleverne starte med én af øvelserne nedenfor. De kan enten finde 10 produkter fra deres hverdag, som indeholder palmeolie. Det kan både være fødevarer, kosmetik og rengøringsmidler m.m. De skal enten affotografere dem eller notere på et papir, hvad det er for et hverdagsprodukt og medbringe det i klassen. Idéen er at de får øjnene op for, hvor mange produkter de bruger i deres hverdag, som indeholder den kritiske ingrediens palmeolie, der er skyld i skovrydning mange steder i verden. 

En anden opstartsøvelse kan være at sende dem på jagt efter tomater i deres lokale supermarked for at undersøge, hvor mange forskellige sorter de kan finde. Derefter kan de undersøge, hvor mange sorter der findes, hvis man vil dyrke dem i sin have. Idéen er at de skal undersøge, hvor begrænset adgang vi som forbrugere har til for eksempel tomater, selvom de ofte bliver fragtet ind fra hele verden og der på globalt plan findes mange hundrede forskellige sorter.  

Arbejdsspørgsmål

 • Under læsning udarbejder I en ordliste, hvor I skriver centrale begreber for kapitlet samt ord og begreber, som I ikke forstår. Tag listen med til klassen. På klassen laver I en fælles ordliste, hvor I forklarer de enkelte begreber for hinanden, indtil alle har forstået dem grundigt.
 • Forklar med jeres egne ord forskellen på landanvendelse og landfodaftryk for hinanden. 
 • Hvorfor er vores forbrug af palmeolie kritisk for biodiversiteten uden for EU's grænser?
 • Hvilke fordele og ulemper er der ved certificering af palmeolie?
 • Hvilke mulige konsekvenser har den industrielle fødevareproduktion for vores fremtidige forsyning af mad?
 • Er det staten, markedet eller civilsamfundet, der ejer frøene? 

Diskussionsspørgsmål

 • Diskuter hvilke politiske beslutninger der skal vægte højest: handelspolitikker eller biodiversitetsstrategien. Hvilke argumenter kan I finde for at henholdsvis handelspolitkken og biodiversitetsstrategien er vigtigst og hvilken vurderer I er vigtigst for EU og det globale samfund?
 • Diskuter og vurder hvorvidt I mener, at Danmark og EU et ansvar for, hvordan produktionen foregår uden for EU's grænser. 
 • Diskuter, om I vurderer, at certificeringsordningerne er gode nok.

Undersøg

 • Find 10 produkter fra din hverdag, som indeholder palmeolie (se varedeklarationen). Find derefter ud af, om det er muligt at få samme produkt uden palmeolie.
 • Undersøg, hvor mange forskellige frø der er tilgængeligt på det danske marked, hvis man ønsker at så for eksempel tomater i sin have, og undersøg så, hvor mange tomatsorter, der er tilgængelige i dit lokale supermarked.