Kapitel 6: Naturbevarelse gennem økonomiske instrumenter – sælger vi naturen for at bevare den?

Arbejdsspørgsmål

  • Under læsning udarbejder I en ordliste, hvor I skriver centrale begreber for kapitlet samt ord og begreber, som I ikke forstår. Tag listen med til klassen. På klassen laver I en fælles ordliste, hvor I forklarer de enkelte begreber for hinanden, indtil alle har forstået dem grundigt.
  • Beskriv med jeres egne ord begrebet 'No Nett Loss' (også kendt som 'Nettogevinstprincippet' (Net gain Principle)) for hinanden.
  • Forklar, hvordan offsetting, finansiel kompensation og køb af kreditter er EU’s svar på problemerne med forringet biodiversitet.
  • Lav to lister, hvor I opdeler EU's tiltag i henholdsvis politiske tiltag og markedsbaserede tiltag.

Diskussionsspørgsmål

  • Diskuter, hvorvidt I vurderer, at EU's politikker er sammenhængende eller om de modarbejder hinanden og i givet fald hvordan? Underbyg med konkrete eksempler fra teksten.
  • Diskuter, om I mener, at markedet eller staten bør regulere, hvordan vi forvalter naturen og naturressourcerne? Hvilke fordele og ulemper er der ved, at det i praksis bliver markedet, der bestemmer?
  • Diskuter, hvorvidt I mener, at man bør kunne tjene penge på naturbevarelse.

Undersøg

  • Læs artiklen No to Biodiversity Offsetting og undersøg synspunkterne imod offsetting. Hvorfor mener Corporate Europe Observatory at det er en dårlig strategi til at beskytte og forbedre biodiversiteten? Hvem er Corporate Europe Observatory overhovedet og hvorfor vurderer I, at de har de holdninger, som de har? Er I enige / uenige med dem? Og hvorfor?
  • Undersøg på internettet byggeplanerne på Amager Fælled og protesterne imod, og vurder, hvilken strategi fra Afværgehierarkiet (Figur 6.1), der er blevet brugt i den sag.