Kapitel 2: Sundhedstjek af biodiversitet og økosystemer i EU

Arbejdsspørgsmål

 • Læs siderne 14-16 og lav på baggrund af læsningen et mindmap med alle de faktorer, der påvirker biodiversiteten. Når I har gjort det må I gerne gå ud over teksten, hvis I kan. Prøv for eksempel at svare på følgende spørgsmål: 

  • Hvad ved I ellers om emnet? Hvilke andre faktorer forestiller I jer kan påvirke biodiversiteten?
  • Hvordan hænger for eksempel landbruget i Danmark og resten af Europa sammen med generel tilbagegang i biodiversiteten?
  • Hvorfor udgør især den animalske produktion en trussel mod biodiversiteten?

Diskussionsspørgsmål

 • Hvilke tiltag kan I forestille jer på nationalt eller på EU-plan, der kan mindske forringelsen af biodiversiteten?
 • Har vi pligt til at gøre noget for at bevare og forbedre biodiversiteten? Og hvor langt bør vi gå for det?

Undersøg

 • Undersøg de danske partiers holdning til bevarelse og forbedring af biodiversitet, og gennemfør de følgende tre faser i et rollespil: 
   

  • Første fase - Introduktion. Her tilegner I jer den nødvendige viden om partiernes politik på naturområdet. Fordel partierne mellem jer og undersøg deres partiprogrammer eller udtalelser, de er kommet med i medierne. Hvad mener de er vigtigt i forhold til emnet ’natur’ og ‘biodiversitet’? Hvem er partiets ordfører på området, og hvad har vedkommende sagt om bevarelse og forbedring af biodiversitet? Hvordan forholder partiet sig i politiske sager om natur og bevarelse af biodiversitet?
    
  • Anden fase - Simulering. I indtræder nu i rollerne som medlemmer af de valgte partier. I prøver jeres viden af ved at diskutere med de andre “partikandidater” i klassen. I kan blandt andet diskutere spørgsmålene:
   • Hvordan skal Danmark forholde sig til, at der er massiv tilbagegang i biologisk diversitet?
   • Hvis vi skal opprioritere biodiversitetområdet økonomisk, på hvilke andre områder skal vi så skære i støtten?
   • Hvilke tiltag skal vi tage i Danmark for at forbedre biodiversiteten?
     
  • Tredje fase - Refleksion og perspektivering: I sidste fase skal I reflektere over, hvordan øvelsen gik. Formåede I at repræsentere partiernes synspunkter? Hvis ikke, hvorfor var det så svært? Hvad tænker I om emnet, nu da I har diskuteret det politisk? Hvordan tror I, at vi skal forbedre biodiversiteten i Danmark og i EU?