Kapitel 1: Hvorfor er biodiversitet vigtig?

Idé til læreren

Som en appetitvækker til emnet kan du bede eleverne om at starte med en øvelse. Enten kan de tage billeder af objekter, genstande, steder eller lignende fra deres hverdag, hvorefter de kan læse kapitlet og reflektere over, hvor meget fra deres hverdag, der direkte eller indirekte kommer fra naturen og hvordan de derfor er dybt afhængige af  biodiversiteten. 

Alternativt kan du lade dem lytte til podcasten Biodiversitet og masseuddøen fra Science Stories (49 minutter), der på en pædagogisk og lettilgængelig måde behandler emner som 'biodiversitet', 'økosystemer' og 'masseuddøen' og hvorfor biodiversitet ikke bare er vigtigt men livsnødvendigt for både mennesker og samfund. 

Eleverne kan også sidde i par og fortælle hinanden om en oplevelse de har haft i naturen som børn eller for nyligt. Målet er at få dem til at reflektere over, hvilke minder de har af naturoplevelser og hvilke sanseoplevelser de har haft. Naturen virker for mange unge lidt ligegyldig, men de fleste har haft gode oplevelser i naturen som børn. 

Arbejdsspørgsmål

  • Under læsning udarbejder I en ordliste, hvor I skriver centrale begreber for kapitlet samt ord og begreber, som I ikke forstår. Tag listen med til klassen. På klassen laver I en fælles ordliste, hvor I forklarer de enkelte begreber for hinanden, indtil alle har forstået dem grundigt.
  • Kom med fem konkrete eksempler på, hvorfor biodiversitet er vigtigt for os mennesker i vores hverdag? I kan finde eksempler i teksten, men I kan også overveje andre eksempler fra jeres hverdag. 

Diskussionsspørgsmål

  • Stil jer op på en række i klassen, alt efter hvor spændende / kedeligt I synes emnet 'biodiversitet' er. (For eksempel: Helt ovre ved vinduet: Ultraspændende, helt ovre ved døren: Megakedeligt.) De to ender af rækken skal så mødes og forklare deres holdning for hinanden. Sådan at den der står længst imod døren, går over til den der står længst imod vinduet. Den næstsidste mod døren mødes med den næstsidste mod vinduet osv. 

  • Diskuter bagefter, hvorfor I opfatter emnet som I gør. Hvorfor tror I, at nogle mennesker synes det er spændende? Hvorfor tror I, at andre synes, det er kedeligt? Hvad tror I, at der skal til, for at for eksempel unge mennsker bliver mere interesserede i et emne som biodiversitet, der er så vigtig for vores overlevelse på Jorden.

Undersøg

  • Tag nogle billeder af din hverdag både på skolen og derhjemme, identificer alt, hvad der er i billedet, som kommer fra planter eller dyr og således enten direkte eller indirekte er afhængigt af naturen og biodiversiteten. Diskuter jeres fund på klassen.

  • Hør denne podcast Biodiversitet og masseuddøen fra Science Stories (49 minutter) og undersøg, hvorfor Professor Carsten Rahbek mener, at 'biodiversitet' og 'økosystemer' er livsnødvendige for os mennesker og for vores velfærd og samfund.