Kapitel 7: Natursyn

Arbejdsspørgsmål

  • Under læsning udarbejder I en ordliste, hvor I skriver centrale begreber for kapitlet samt ord og begreber, som I ikke forstår. Tag listen med til klassen. På klassen laver I en fælles ordliste, hvor I forklarer de enkelte begreber for hinanden, indtil alle har forstået dem grundigt.
  • Hvad betyder det mekanisk-reduktionistiske verdenssyn? Og hvorfor er det opstået?
  • Forklar begrebet 'den antropocæne tidsalder' med jeres egne ord.

Diskussionsspørgsmål

  • Se på Figur 7.1 om forskellige syn på mennesker og natur og diskuter, hvilket natursyn EU's love og strategier (Kapitel 3) og EU's metoder til at opnå lovene (Kapitel 6) udtrykker, og placer dem på de to akser.
  • Sammenlign natursynet i EU's lovgivning med det natursyn, I vurderer kommer til udtryk i de tre cases (Case 7.1, 7.2 og 7.3).
  • Se animationsfilmen Man af Steve Cutts og diskuter, hvilke syn på både menneske og natur, der kommer til udtryk i videoen.

Undersøg

  • Undersøg jeres eget syn på mennesket og naturen og placer det i Figur 7.1. Argumenter for, hvorfor det er placeret, der hvor det er. 
  • Find og beskriv et eksempel på et andet natursyn end det, der i dag dominerer i Europa. Er der elementer derfra, som vi kunne lære noget af?
  • Læs artiklen Mennesket er blevet en ødelæggende kraft på linje med vulkaner og meteornedslag og undersøg hvilke etiske spørgsmål, der kommer af, at mennesket er en væsentlig kraft i geologiske og biologiske forandringsprocesser?