Kapitel 6: Naturbevarelse gennem økonomiske instrumenter – sælger vi naturen for at bevare den?

Arbejdsspørgsmål 

 • Under læsning udarbejder I en ordliste, hvor I skriver centrale begreber for kapitlet samt ord og begreber, som I ikke forstår. Tag listen med til klassen. På klassen laver I en fælles ordliste, hvor I forklarer de enkelte begreber for hinanden, indtil alle har forstået dem grundigt.
 • Beskriv med jeres egne ord begrebet 'No Nett Loss' (også kendt som 'Nettogevinstprincippet' (Net gain Principle)) for hinanden.
 • Forklar hvordan offsetting, finansiel kompensation og køb af kreditter er EU’s svar på problemerne med forringet biodiversitet.
 • Forklar de økologiske problemer ved off-setting for hinanden (s. 39). Hvorfor er det svært at værdiansætte og genskabe biodiversitet?

Diskussionsspørgsmål

 • Diskuter de økologiske problemer ved off-setting (s. 39). Hvilke muligheder vurderer I, at der er for at overkomme disse problemer? Vurderer I, at det er muligt at overkomme dem og gøre off-setting til en mulighed, der gavner biodiversiteten? Hvorfor / hvorfor ikke?
 • Diskuter, hvorvidt I vurderer, at EU's politikker er sammenhængende eller om de modarbejder hinanden og i givet fald hvordan? Underbyg med konkrete eksempler fra teksten. 
 • Diskuter, hvorvidt I mener, at man bør kunne tjene penge på naturbevarelse.

Undersøg

 • Læs artiklen No to Biodiversity Offsetting og undersøg argumenterne imod offsetting. Hvorfor mener Corporate Europe Observatory at det er en dårlig strategi til at beskytte og forbedre biodiversiteten? Er I enige / uenige med dem? Og hvorfor? 
 • Undersøg på internettet byggeplanerne på Amager Fælled og protesterne imod, og vurder, hvilken strategi fra Afværgehierarkiet (Figur 6.1), der er blevet brugt i den sag. 
 • Biodiversitet er en kompleks størrelse. Derfor kan det hjælpe at stille skarpt på enkelte problematikker for at kunne se nogle klare mønstre. 
  1. kort viser store europæiske floder, 
  2. kort viser landanvendelse i Europa, 
  3. kort viser den menneskelige påvirkning af biodiversiteten i de europæiske floder. Læs mere om de forskellige kort her (på engelsk). (3. kort er interaktivt og kan findes på Global Freshwater Biodiversity Atlas).

  • Opgaver:
   1.    Undersøg kortene to og to og forklar mundtligt for hinanden A.) hvad kortene viser, B) hvilke tendenser I lægger mærke til i kortene.
   2.    Formuler på baggrund af informationerne i Kapitel 6 en hypotese om menneskelig påvirkning af fiskebestande i europæiske floder.
   3.    Undersøg og afprøv hypotesen ved at undersøge de tre kort.

Kort 1:

floder

Kort 2:

arealanvendelse

Kort 3: (zoom ind på kortet her)

floder - biodiversitet