Kapitel 5: Natura 2000 - et bud på en løsning

Arbejdsspørgsmål 

 • Under læsning udarbejder I en ordliste, hvor I skriver centrale begreber for kapitlet samt ord og begreber, som I ikke forstår. Tag listen med til klassen. På klassen laver I en fælles ordliste, hvor I forklarer de enkelte begreber for hinanden, indtil alle har forstået dem grundigt.
 • Undersøg de to cases og find ud af: 
  • Hvilke biologiske værdier beskyttes?
  • Hvem beskytter områderne og hvordan?
  • Hvor får de penge fra til arbejdet med at beskytte områderne?
  • Hvilke trusler er der mod biodiversiteten i de to områder?

Diskussionsspørgsmål

 • Undersøg de to cases grundigt og vurder herudfra, hvilke biologiske værdier, man fra EU's side har valgt at beskytte. Diskuter om I er enige eller uenige i disse prioriteringer.
 • Hvem har gavn af, at et område bliver udpeget som Natura 2000 område?
 • Hvilke fordele og ulemper kan I se ved, at et område bliver udpeget som Natura 2000 område?

Undersøg

I grupper skal I vælge to Natura 2000-områder på kortet her. Et område i Danmark og ét udenfor Danmark. Zoom ind og læs under ‘standard data form’. Undersøg hvorfor dette område er udvalgt til Natura 2000-område. Hvad gør det særlig bevaringsværdigt? Hvilke biologiske argumenter er der i forhold til biodiversiteten de pågældende steder? (OBS: ikke alle områder er udfyldt på engelsk. Udvælg nogle områder, hvor I kan forstå beskrivelsen). Præsenter jeres to cases for de andre i klassen. I kan lade jer inspirere af de to cases i Kapitel 5, når I skal vælge, hvad I vil fremhæve i præsentationen, eller I kan fremstille dem på jeres egen måde, hvor I selv udvælger emner, I synes er væsentlige at fokusere på.