Kapitel 3: Hvad gør EU for at forbedre biodiversiteten?

Arbejdsspørgsmål 

  • Forklar, hvordan EU forsøger at gøre noget for at forbedre biodiversiteten i regionen.
  • Hvilke af målsætningerne i Biodiversitetsstrategien (Faktaboks 3.3.) vurderer I er hhv. mest og mindst realistiske at opfylde inden 2030?
  • Hvad er årsagerne til, at det kan være svært at opnå målene i EU's biodiversitetsstrategi?

Diskussionsspørgsmål

  • Ud fra det I har læst, hvad mener I så er det vigtigste, EU har opnået med sine direktiver og love om biodiversitet?
  • Hvordan vil I vurdere, at EU kunne forbedre mulighederne for at opnå målene med Biodiversitetsstrategien og Fugle- og Habitatsdirektivet?

Opgaver

  • Lav et mindmap over alle de faktorer, I kan finde i teksten, der har indflydelse på vores mulighed for at opnå EU's mål om at beskytte biodiversiteten. I kan evt. markere positive og negative faktorer med hhv. rød og grøn. Hvor underbygger de forskellige faktorer hinanden, og hvor modarbejder de hinanden?
  • Søg på internettet efter andre eksempler på tiltag i Danmark, der kan modvirke biodiversitetstab. I kan for eksempel undersøge, hvad jeres egen kommune gør for at forbedre biodiversiteten lokalt. I kan også kontakte en lokal politiker og interviewe vedkommende om, hvad de gør for at beskytte og forbedre biodiversiteten lokalt. 
  • I 2009 udtalte Europa-Parlamentet, at "vildmarksområder" kan spille en afgørende rolle for at standse tabet af biodiversitet og opfordrede til bedre beskyttelse af sådanne områder. Undersøg kortet nedenunder og vurder kvaliteten af Danmarks og resten af EU's natur ud fra idéen om at "vildmarksområder" kan spille en central rolle for biodiversiteten. 
vildskab i EU
De fleste af de resterende områder i Europa, der anses for at have "høj vildmarkskvalitet", er placeret i høje højder. (Kilde: Det Europæiske Miljøagentur)