Opret testamente og støt

Ved at betænke NOAH i dit testamente hjælper du os med at nå vores mål: en retfærdig og bæredygtig verden - også for fremtidige generationer.

Beløbet i dit testamente kan være stort eller lille - det vil altid være en vigtig hjælp for os.

NOAH samarbejder med Dokument24.dk, hvor du nemt og sikkert kan oprette et testamente. Hvis du betænker NOAH i dit testamente er det gratis at oprette.

Opret gratis testamente

Du kan også vælge at tage kontakt til en advokat og oprette et testamente på den måde. Det koster typisk mellem 3.000 og 5.000 kr.

Uanset hvilken løsning du vælger, er det vigtigt, at du efterfølgende registrerer det hos en notar. Hvert år havner store beløb et andet sted, end afdøde havde tiltænkt, fordi der ikke var skrevet testamente, eller det ikke var registreret hos en notar. Når du opretter et testamente, kan du vælge at indsætte NOAH som arving til en fast sum, til en procentdel, eller som arving til hele din formue, med forbehold for tvangsarvinge.

Du er velkommen til at kontakte Jesper Hostrup Hansen fra NOAHs regnskabsgruppe på tlf. 40 37 92 87, hvis du har spørgsmål vedrørende arv og testamente.

Støt velgørenhed og dine arvinger undgår den høje arveafgift

Hvis du ikke efterlader dig efterkommere (børn, børnebørn mv.), betyder det, at dine arvinger skal betale en langt større afgift af arven til staten (tillægsboafgift på 36,25%). Men du kan sikre, at dine arvinger får mere ud af arven ved at indsætte en velgørende organisation som delvis arving efter dig. Altså ved at betænke en velgørende organisation.

Der findes en liste over velgørende organisationer, som er fritaget for arveafgift, og ved at lade den velgørende organisation arve, og samtidig betale arveafgiften for de øvrige arvinger, vil du rent faktisk kunne få frigjort flere penge til de arvinger, som skal betale en tillægsboafgift. NOAH er en af de organisationer, som er fritaget for arveafgift.

Arv er en vigtig indtægtskilde for os, når det kommer til at give en jord der er værd at leve på videre til vores børn og børnebørn. Vi har fuld forståelse for, at personlige omstændigheder kan ændre sig, og at du måske får behov for at slette NOAH fra dit testamente igen.

Vi garanterer, at vi kommer til at bruge din donation med den yderste omhu og i overensstemmelse med vores værdier. 

Så nemt kan du betænke NOAH i dit testamente 

 1. Gå ind på dokument24.dk/dok/opret-testamente og opret et gratis testamente på en halv time. Du kan også vælge at kontakte en advokat og så koster det typisk mellem 3.000 og 5.000 kr. 
 2. Giv en gave til NOAHs arbejde for en retfærdig og bæredygtig verden i dit testamente. De fleste vælger at efterlade en procentdel af arven. Andre efterlader et bestemt beløb eller ting. 
 3. Registrer testamentet hos en notar i byretten. Notaren skal efterfølgende underskrive testamentet.

  Ved underskrift hos notaren skal du medbringe:

  • Det originale testamente, der skal underskrives. Det må ikke være underskrevet hjemmefra

  • En kopi af testamentet

  • Legitimation i form af pas, kørekort eller anden offentlig billedlegitimation. Hvis du ikke har den nævnte legitimation, kan du spørge notaren, hvad der ellers kan bruges

  • 300 kr. (2019) pr. dokument i retsafgift.

Både originalen og kopien skal skrives under hos notaren. Retsafgiften er 300 kr. (2019). Dommerkontoret beholder kopien og underretter et centralt register om, at testamentet er oprettet. Notaren sender originalen til dig, når påtegninger og indberetning er ekspederet.

Spørgsmål og svar: 

Hvordan opretter jeg et testamente? 

Svar: 

Et testamente skal være skriftligt og underskrevet foran en notar eller to vidner. Vi anbefaler, at du får testamentet underskrevet foran notaren, da notaren opbevarer en kopi af testamentet. Dermed er du sikret, at testamentet altid vil komme for dagens lys, og at der ikke er tvivl om testamentets gyldighed. 

I princippet kan du selv skrive dit testamente, men NOAH tilråder, at du enten benytter dig af vores aftale med Dokument24.dk eller henvender dig til en advokat. Det giver den største sikkerhed for, at dit testamente bliver udformet korrekt, og at man har fået god juridisk rådgivning, så alle forhold er belyst. 

Kan jeg ændre i mit testamente? 

Svar: 

Dit testamente kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes. Opretter du testamente i fællesskab med din ægtefæller eller partner, bør det fremgå af testamentet, om længstlevende senere skal have mulighed for at ændre testamentet. 

Hvordan kan jeg betænke både mine arvinger og en god sag, hvis jeg ønsker at gøre begge dele? 

Svar: 

Du kan betænke f.eks. NOAH med enten en procentdel af din arv eller med et fast valgfrit beløb. Resten af din arv kan du fordele, som du vil, til dem du ønsker. 

Det er også muligt at benytte den såkaldte ’30 %- løsning’. Løsningen består af et testamente, hvori en eller flere velgørende organisationer arver 30 % af ens formue på betingelse af, at organisationen til gengæld betaler bo- og tillægsboafgift for de øvrige arvinger. De øvrige arvinger modtager 70 % af, hvad man efterlader sig af værdier, uden at skulle betale afgift. 

30 %-løsningen er en specifik ordning, hvor en velgørende organisation betaler bo- og tillægsboafgift for øvrige arvinger. 

Nogen ønsker at betænke deres arvinger såvel som en eller flere velgørende organisationer i deres testamente. Du vælger helt selv, hvordan fordelingen skal være. De fleste laver en procentvis fordeling af arven. 

Hvad koster et testamente? 

Svar: 

Et testamente behøver ikke at være meget dyrt. Opretter du det gennem Dokument24.dk og betænker NOAH i dit testamente er det gratis. Ønsker du at der skal en advokat ind over, koster det typisk mellem 3.000 og 5.000 kr.