Stop smuthullet
Stop smuthullet

Fossilgas Stop smuthullet i Nordsøaftalen

Danmark er ved at godkende et nyt gasprojekt i Nordsøen. Selvom det er et brud på Parisaftalen, er det kun Folketinget, som kan stoppe det

21. juli 2023 · Kl. 08:09 Nyhed

Indsat 26. september 2023: BlueNord har trukket sig frivilligt og vil ikke længere bore efter fossilgas i Elly Luke. Det har fået klimaministeren vil annullere udbuddet, men smuthullet i Nordsøaftalen består. Kampen er ikke slut. At BlueNord trækker sig, viser at selv olie- og gasselskaberne er grønnere end regeringen.

Vindmøller og energiøer er ikke de eneste nye energiprojekter i Nordsøen. Medmindre Folketinget siger stop, er der også nye boreplatforme på vej.

 

 

Nordsøaftalen fra 2020 satte ellers endeligt punktum for nye udbudsrunder om indvinding af olie- og fossilgas på dansk grund. Forligskredsen bag aftalen lod bare et smuthul stå åbent; den såkaldte minirundeordning. Denne ordning går ud på, at enhver kan udvælge sig et område – som andre ikke har licens til at udnytte – til indvinding af olie og fossilgas. Inden der gives tilladelse til at udnytte området, skal myndighederne dog undersøge, om der er andre, der er interesseret og vil betale mere for licensen. Alle nye olie- og fossilgasprojekter skal nemlig konkurrenceudsættes.

Nu har energiselskabet BlueNord udvalgt Elly-Luke som nyt indvindingsområde for fossilgas, og det har sendt en uopfordret ansøgning til Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, hvor det søger om at indvinde fossilgas fra området Elly-Luke i Nordsøen. Derfor har ministeriet været tvunget til at udarbejde et udbudsmateriale og sende det i udbud.

Mere fossilgas end forventet

Hvis endelig tilladelse til indvinding af fossilgas i Elly-Luke gives, forventer Energistyrelsen en indvinding på omkring 5 mia. m3 fossilgas fra området. Det svarer til 2,5 års dansk forbrug af gas, eller 12 procent af, hvad Energistyrelsen hidtil havde anset for sandsynligt, at der vil blive indvundet fra nu og frem til 2050. Altså 12 procent større produktion af fossilgas, end hvad man regnede med, da Nordsøaftalen blev indgået.

Ikke-planlagt stigning i indvindingen af fossilgas er et brud på Parisaftalen, fordi det ifølge Det Internationale Energiagentur (IEA) endeligt vil afskære os fra muligheden for at nå Parisaftalens mål om at stoppe den globale temperaturstigning på 1,5 grader. Vi kan nemlig ikke opfylde Parisaftalen, hvis der investeres i ny gas- og olieindvinding, udover hvad der allerede er planlagt.

Projektet kan stoppes

Forligskredsen bag Nordsøaftalen skal inddrages i sager omkring minirundeproceduren. Forligskredsen har derfor nøglen til at stoppe den nye, øgede indvindingen af fossilgas i Danmark.

Forligskredsen er Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.

Læs mere om fossilgas og nordsøaftalen på stopgas.dk:

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!