lobby

Ny rapport Penge og politisk indflydelse - en rapport om erhvervslivets skjulte magt i dansk politik

NOAH har sammen med Global Aktion og Frie Bønder - Levende Land udgivet en rapport om den manglende gennemsigtighed og regulering af lobbyisme i det politiske rum i Danmark. Der er en enorm ubalance mellem erhvervslivets og civilsamfundets adgang til beslutningstagerne.

12. december 2019 · Kl. 12:00 Nyhed

Med udgangspunkt i rapporten ønsker vi at at skabe en bred koalition af civilsamfundsorganisationer, fagforeninger og forskere der fremadrettet vil arbejde for at skabe mere åbenhed i det danske samfund.

En vagthund der kan undersøge hvem, der har magten, lave skudsikker research på private virksomheders magt og indflydelse, samt kræve regler, der giver åbenhed i beslutningsgangene.

Der er ikke langt imellem, at danske medier kan afsløre en ny sag, hvor aktører fra det private erhvervsliv har købt sig til indflydelse på politiske beslutninger, bestilt forskning, eller hvor en højtstående politiker er sprunget direkte fra sin stilling i offentlig tjeneste og ind i en ny position som lobbyist i det private erhvervsliv. Gang på gang forarges offentligheden, men samtalen går sjældent videre. Men de enkeltstående sager, der kommer frem i medierne, er blot symptomer på et system, der er præget af ugennemsigtighed og manglende regulering.

Modsat flere andre EU-lande, har Danmark ingen lovgivning i forhold til lobbyregistre, svingdørsansættelser eller åbne kalendere. Ingen ved, hvem en minister, et folketingsmedlem eller en embedsmand mødes med eller om hvad. Den nye offentlighedslov gjorde det kun sværere at opnå indsigt i dette, og det er et demokratisk problem. Samtidig er den danske befolknings tillid til politikerne rekordlav og under valget 2019 viste en undersøgelse, at kun hver anden dansker stoler på Folketinget.

Vi ser manglen på gennemsigtighed og de mange politikere, der går gennem svingdøren som medvirkende til dette.

Den offentlige politiske debat er ofte præget af forskellige store og små tænketanke. Tænketanke, der sjældent ønsker at oplyse hvem, der betaler for deres arbejde. Derfor ved offentligheden heller ikke hvilke interesser, der står bag. Derudover findes der meget begrænset
forskning eller viden om, hvordan store danske og transnationale virksomheder og interesseorganisationer påvirker de politiske processer i Danmark. Det skaber et demokratisk problem, fordi den reelle magt sløres.

Danske civilsamfundsorganisationer oplever at stå uden for porten med få muligheder for at orientere sig om processerne, imens store virksomheder påvirker de politiske processer. Det bliver i stigende grad sværere at opnå samme niveau af indflydelse i systemet – eller bare en brøkdel heraf, når frister for høringssvar kortes ned til det noget nær umulige, og civilsamfundet generelt er underrepræsenteret i møder, udvalg og nævn i forhold til det private erhvervsliv.

I Danmark er der en hær af interesseorganisationer og tænketanke, der forsøger at påvirke den offentlige debat og de politiske beslutninger. Lobbyisme i sig selv er ikke et problem. Under de rette omstændigheder kan forskelligartede aktørers adgang til beslutningstagere være tegn på et sundt demokrati. Men det er et problem, når der ingen åbenhed og gennemsigtighed er, og når det private erhvervslivs indflydelse strækker sig langt længere end det øvrige samfunds, uden at andre aktører kan modgå denne skævvridning.

Lobbyismen kan i værste fald forbindes med korruption, hvis illegitime værktøjer og processer tages i brug i forsøget på at påvirke dansk politik. Restriktioner og gennemsigtighed er altafgørende for at forhindre dette. Denne rapport sætter fokus på den manglende gennemsigtighed og regulering af lobbyisme i det politiske rum samt den ubalance, der er mellem erhvervslivets og civilsamfundets adgang til beslutningstagerne.

God læselyst!

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!