pesticides

Risikovurdering af pesticider forfalskes Industrien styrer, og EU's standard for undersøgelser er ikke sikre

Svindel i et tysk laboratorie øger tvivl om kvaliteten og validiteten af den fornyede 2017-godkendelse af glyfosat, og til hele proceduren for sikkerhedsvurdering af pesticider i EU.

22. februar 2020 · Kl. 12:07 Nyhed

Laboratoriet ”The Laboratory of Pharmacology and Toxicology” (LPT), forfalskede mindst en af syv lovkrævede undersøgelser, der blev udført efter principperne i “Good Laboratory Practice” (GLP).

Laboratoriet blev taget i at manipulere GLP-undersøgelserne ved at erstatte døde dyr med levende, ændre fund af kræftknuder til inflammation, og generelt forvanske data for at behage deres kunder.

GLP er tvungen standard i alle lovkrævede undersøgelser, og myndighederne virker stadig til at tro, at det er en metode der ikke kan svindles med.

”Pesticide Action Network” (PAN) Europa har derfor bedt EU-kommissionen om at se bort fra undersøgelser om glyfosat og andet, der i øjeblikket udføres på LPT.

Det er ikke muligt at få adgang til at kende den samlede mængde undersøgelser af glyfosat, udført på laboratoriet (1).

PAN Europe kritiserer kraftigt, at godkendelse af et pesticid udføres af pesticidindustrien selv, eller gennem kontraktlaboratorier som LPT Hamborg, og den europæiske koalition “Citizens for Science in Pesticide Regulation” (2), stiller jævnligt krav om at kommissionen sætter et stop for denne skandaløse proces: ”Undersøgelser skal udføres af selvstændige laboratorier der overvåges af offentligheden, men finansiering af undersøgelserne bør støttes af industrien.” ”Det er på tide at borgernes sundhed vejer tungere end firmaernes profit” lyder konklusionen.

Den europæiske koalition “Citizens for Science in Pesticide Regulation” har NOAH været medlem af siden 2018 - sammen med andre danske organisationer og virksomheder - og vi har en forhåbning om, at hele feltet blivet taget op til eftersyn af det danske folketing i 2020. 

  1. https://www.pan-europe.info/press-releases/2020/02/fraud-german-laboratory-casts-additional-doubts-2017-re-approval-glyphosate?fbclid=IwAR06i4LgowDUs3bDSiRqM72CmpB6pEyN0tCvi1t_1BWKMFig4qH-tmzHGbw

  2. https://citizens4pesticidereform.eu/

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!