Bevar Amager Fælled

KV17 Bevar Amager Fælled

Kommunalvalget 2018 har afgørende betydning for bevarelse af Amager Fælled. En såkaldt VVM-undersøgelse har nemlig udskudt den endelige godkendelse af opførelsen af et nyt boligområde på det mest værdifulde naturområde i Københavns Kommune. Stem på De Radikale, Alternativet, SF eller Enhedslisten, hvis du bor i København og vil bevare hovedstadens grønne lunge

19. november 2017 · Kl. 10:09 Nyhed

NOAHs sider om kommunalvalget 2017En lignende artikel er bragt i Folkeavisen.

Halvanden kilometer fra Christiansborg ligger et omfangsrigt grønt område kaldet Amager Fælled. Området er en grøn lunge og rekreativt areal for hovedstadens beboere. Meget af Amager Fælled er af nyere dato og en del faktisk tidligere losseplads. På dele af området eksisterer der dog værdifuld, biodiversitetsrig og enestående natur. Fælledens sydøstlige hjørne rummer et vildnis med 5.000 års uafbrudt natur, en høj grad af artsmangfoldighed, samt sjældne og truede arter. Der er tale om en tidligere strandeng, hvor der aldrig er gødsket, bebygget eller dyrket til landbrug. På nær enkelte menneskelige tiltag i nyere tid, har området ligget i uafbrudt naturlig kontinuitet siden sidste istid. Noget der er helt enestående midt i en storby.

Det meste af Amager Fælled er fredet, men ikke den tidligere strandeng. Der skal bygges et boligkompleks til 2500 mennesker, Ørestad Fælled Kvarter med flere tusinde boliger og parkeringspladser skal placeres lige oveni vildnisset med de rødlistede arter og den sårbare natur.

Ørestaden, som det ny kvarter er en del af, er dannet på baggrund af Ørestadsloven fra 1992. Man ønskede at finansiere Københavns metro med salg af byggegrunde og skabe vækst i København på bekostning af Amagers grønne områder. De stærkt stigende omkostninger ved metrobyggeriet kunne samtidig ”skjules” i det offentligt ejede selskab, By & Havn, langt væk fra de offentlige budgetter. Meget af ansvaret i denne sag ligger derfor utvivlsomt hos folketingspolitikere, og ikke kun på kommunalt niveau. Vigtigt er også at huske, at en anlægslov som Ørestadsloven kan overtrumfe enhver dansk naturbeskyttelseslovgivning, og taget i betragtning hvor lidt urørt natur der rent faktisk er tilbage i Danmark, bør vi genoverveje denne praksis, for at beskytte den smule vilde natur vi har.

Ørestads-projektet har altid været dybt kontroversielt, og kommunens ledende politikere har desværre konsekvent valgt økonomi fremfor naturbeskyttelse. Det chokerende i forhold til Ørestad Fælled Kvarter er, hvor lidt hensyn der fra politisk hold tages til vild natur og biodiversitet. Det er rent ud sagt forbløffende hvordan alle eksperters forklaringer og vurderinger tilsidesættes. Herunder en hel række undersøgelser bestilt af kommunen selv, der sort på hvidt dokumenterer områdets særlige naturværdi og høje biodiversitet, eksempelvis Biomedias padderapport fra 2015.

Strandengen er et område, der for eksempel rummer paddearter strengt beskyttet af EU's Habitatsdirektiv og en akut truet plante som brændeskærm, der i hele Danmark kun findes på Amager. Som om det ikke er nok, så har kommunens egen strategi ”Bynatur i København” biodiversitet som den allerførste målsætning. Desuden indeholder strategien pæne henvisninger både til FN's biodiversitets-konvention og EU's biodiversitetsstrategi. Ord følger dog ikke handling, for samtidig med skåltalerne og de fine ord om biodiversitet, venter gravemaskinerne i kulissen ude på Amager Fælled.

Med den kommende lokalplan går Ørestads-projektet nu ind i sin sidste etape med byggeriet af Ørestad Fælled Kvarter på det mest værdifulde naturområde i Københavns Kommune. By og Havn og arkitektfirmaet Vandkunsten er i fuld gang med planlægningen, og alt er kørt i stilling til kommunens endelige godkendelse. Det er her kampen står lige nu - kampen for Københavns sidste vilde natur.

Alt håb er dog ikke ude. Amager Fælled-sagen handler nemlig også om positiv mobilisering af grønne kræfter til forsvar for vores natur. Et bredt spektrum af miljøorganisationer og borgergrupper står sammen om, at vi ikke ønsker dette byggeri. Langt over 40.000 mennesker har skrevet under imod byggeriet, og 14 organisationer bl.a. NOAH, Verdens Skove, DN, og Amager Fælleds Venner har sendt et åbent brev til Københavns Borgerrepræsentation, hvor vi udtrykker dyb bekymring over det planlagte byggeri. To folkeringe rundt om Fælleden har tiltrukket hhv. 2.000 og 5.000 borgere i alle aldre - i levende, beskyttende menneskekæder rundt om Københavns sidste vilde natur. Men det har ikke hjulpet.

Der er dog sket én ændring som kan få betydning for beslutningen. Københavns Teknik- og Miljøforvaltning har besluttet at udføre en VVM-undersøgelse på området. Denne undersøgelse skubber beslutningen om bebyggelsen over på den anden side af nytår, til 2018. Hvis der kommer en ”ny konstellation af mandater” i Københavns Borgerrepræsenation er der en virkelig god mulighed for at forhindre godkendelsen og dermed byggeriet. Vi kan rent faktisk redde dette stykke biodiversitetsrige vilde natur. Hvis vi som vælgere vil det, kan vi give vores stemme for sagen til kommunalvalget. På nuværende tidspunkt er A, C, V, O i praksis med til at opretholde godkendelsen for byggeriet. Men F, Ø, Å og B har givet hinanden håndslag på, at hvis disse partier får flertal i den næste Borgerrepræsentation, vil de ikke godkende byggeriet. De vil bevare urnaturen på Amager Fælled. Det giver os håb, og viser samtidig soleklart hvorfor kommunalvalget er så vigtigt for vores natur.

Derfor har vi som vælgere, i Københavns Kommune, fortsat mulighed for at bevare Københavns grønne lunge. Vi kan være med til at forhindre ødelæggelsen af vild, biodiversitetsrig natur i København, og reduceret adgang til grønne områder for alle byens borgere. Vi kan være med til at give efterfølgende generationer en naturarv, der ellers vil gå tabt for evigt. Det kan vi gøre ved at stemme på et parti, der ikke vil give tilladelse til at bebygge området på Amager Fælled. Vi kan være med til, at det ikke igen er de økonomiske interesser, der vinder over naturen. Men at naturen denne gang får det sidste ord.

Tilbage til NOAHs hjemmeside om kommunalvalget 2017

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!