NOAHs hjemmeside om kommunalvalget 2017

KV17 Gør valget grønt

Kandidater og vælgere kan være med til at give bedre vækstbetingelser for det grønne i kommunerne efter kommunevalget 2017. NOAHs bud på emner der især er vigtige i kommunalvalget 2017, får forhåbentlig kandidaterne til at tage stilling og vælgerne til at udspørge kandidaterne

13. september 2017 · Kl. 07:58 Nyhed

Hvis politikerne vil, har kommunerne mange muligheder for at medvirke til grøn omstilling og skabe folkelig involvering. Kommunerne kan bidrage til en mindre miljøbelastende trafik, udbygning af ren og vedvarende energi, beskytte den lokale natur og deltage i initiativer om sund, lokal og bæredygtigt mad til borgerne.

Kommunalvalget i november 2017 afgør, hvilke politikere og dagsordener, der bliver styrende efter valget. Kommuner og byer kan involvere borgere i omstilling til bæredygtighed. Og omvendt kan borgerforeninger hjælpe kommunen og dens virksomheder med at skabe en ny bæredygtig livsform.

NOAHs forslag til emner i valgkampen

Bedre forhold for cyklister og fodgængere, mere kollektiv trafik og mindre kørsel med bil.

Kommunerne kan fremme lokal produktion og afsætning af fødevarer

Mange børn vokser op fjernt fra naturen og uden at lære, hvordan de kan deltage i den grønne omstilling​

Lokalt ejet vedvarende energi kan skabe lokale indtægter, arbejdspladser, renere miljø, mindre afhængighed af energiimport og løfte udkantsdanmark

Omstillingen fra fossile brændsler til biomasse i den lokale el- og varmeproduktion ødelægger vores natur. Derfor skal vi væk fra afbrænding af biomasse til energi.

Verdens første CO2-neutrale hovedstad. Sådan lyder klimaplanen for København. Desværre bygger den på spin, som især de to forsyningsselskaber Dong og Hofor står bag.

Amager Fælled kan stadig reddes. Stem på De Radikale, Alternativet, SF eller Enhedslisten, hvis du bor i Købenavn og vil bevare hovedstadens grønne lunge.

Flere regioner og kommuner har gjort sig dyrt købte erfaringer med privatisering.

Folkeavisen – Et bæredygtigt Danmark

Det Fælles Bedste har sammen med NOAH og 35 andre organisationer bidraget til en folkeavis om vigtige emner til kommunalvalget 2017. Avisen er en appel til at handle nu og omlægge til bæredygtighed på alle planer, så vi skaber en ny kurs: Bæredygtig udvikling af det danske samfund, båret af borgere, kommuner og virksomheder.

Avisen indeholder forslag og artikler inden for 9 temaer: 1. Bæredygtig hverdag (grøn livsstil, sund mad, transport, vedvarende energi); 2. Bæredygtige byer og lokalsamfund; 3. Bæredygtig lokal økonomi; 4. Fællesskaber; 5. Børn og unge; 6. Naturen – på landet og i byerne; 7. Sundhed; 8. Bæredygtigt verdenssyn; 9. Økologisk byggeri og kommunernes boliger og byggeri.

NOAH deltager desuden til en række debatarrangementer op til Kommunalvalget:

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!