vand

KV17 Om privatisering og alternativer

20. november 2017 · Kl. 10:09 Nyhed

NOAHs sider om kommunalvalget 2017​I august 2016 blev en McKinsey rapport om privatisering lækket – den var bestilt af regeringen. [1] Rapporten vurderer, at der kan spares millioner af kroner ved at privatisere vandforsyning, affaldshåndtering og varmeforsyning. Diskussionen kører stadig og regeringen har ikke skrinlagt planerne, selv om der er sået tvivl om både beregningsgrundlag, forudsætninger og den estimerede ”gevinst”.

Tirsdag den 21. november 2017 er der kommunalvalg. Det vil være vigtigt, at diskussionen om privatisering tages i den forbindelse og offentligt. Modstanden mod privatisering skal komme fra brugerne/borgerne og fra kommunalt niveau, da det er her de negative konsekvenser af eventuelle privatiseringer vil mærkes.

Transnational Institute, Amsterdam, har gennemført en undersøgelse af afprivatisering eller genkommunalisering i en række lande.  Mellem marts 2000 og marts 2015 har der været mindst 235 sager, hvor vandforsyningen er taget tilbage til offentligt ejerskab og kontrol. Sagerne er fordelt på 37 lande og har haft indflydelse på mere end 100 millioner menneskers vandforsyning. Resultaterne kan bl.a. læses i “Our public water future – The global experience with remunicipalisation” og i “Reclaiming Public Services: How cities and citizens are turning back privatisation”. På dansk: ”Lad os afprivatisere! - og genoprette de offentlige tjenester”.

Mange lande, regioner og kommuner har på nuværende tidspunkt gjort sig dyrt købte erfaringer med privatisering i form af stigende priser, manglende gennemsigtighed med beslutninger, forringelse af arbejdsmiljø, manglende langsigtede investering og vedligeholdelse af installationer, samt manglende koordinering mellem sektorer og beslutninger mht. miljø- og klimatilpasning og vandforsyning/-afledning. Alt sammen med dyre løsninger og problemer som konsekvens.

I mange lande især i den vestlige verden har offentlig service, offentlige goder og forsyninger som vand, varme samt affaldshåndtering været under politisk pres om privatisering. I Europa er EU en motor for privatisering. Både Danmark og Euro-landene er under pres som følge af Finanspagten for at gennemføre besparelser, der gør privatisering til eneste alternativ til den offentlige service, der rammes af nedskæringer. Denne sparepolitik dikteres til regioner og kommuner af Folketinget via budgetloven. Et yderligere pres for privatisering kommer via handelsaftaler som CETA, TISA og JEFTA.

Læs også NOAHs hjemmeside om kommunalvalget 2017

[1] 

Artikel i Information 17. august 2016: Professor: ’Privatisering af vand er DONG-sagen om igen’

Artikel i Information 19. august 2016: 37 lande har krævet vandet tilbage på offentlige hænder

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!