Flytningelejr i det nordlige mozambique, hvor gas udvinding med investeringer fra blandt andet PFA-pension har skabt voldlige uroligheder og sendt mange på flugt. Den historie kan du også læse om i rapporten.Foto: Justica Ambiental
Flytningelejr i det nordlige mozambique, hvor gas udvinding med investeringer fra blandt andet PFA-pension har skabt voldlige uroligheder og sendt mange på flugt. Den historie kan du også læse om i rapporten.Foto: Justica Ambiental

Ny rapport: EU-lovgivning vil fremme respekten for menneskerettigheder og miljøbeskyttelse, men det rækker ikke

12. januar 2023 · Kl. 13:48 Nyhed

Tøj fremstillet af underbetalte syersker i det militærkuppede Myanmar ender på bøjlerne i danske Bestsellers butikker. Mineraler udvundet af tvangsarbejde fra Xinjiang-provinsen ender i danske solceller.

Vestlige virksomheders værdikæder er alenlange og trækker ofte tråde til lande med svækkede retssystemer. Alt for mange virksomheder udnytter de lande, der sjældent fører tilsyn med menneskerettigheder og miljøstandarder.

Derfor arbejder EU på at skabe en stærk lovgivning, der stiller højere krav til virksomheder, der opererer i EU. Med EU-direktivet vedrørende virksomheders due diligence for bæredygtighed skal det være lovpligtigt for virksomhederne at føre kontrol med alle led i værdikæden, så der ikke bliver begået brud på menneskerettigheder og skader på miljø og klima.

NOAH er dykket ned i direktivet og udkommer nu med en rapport, der beskriver nødvendigheden af lovgivningen, og hvorfor den langt fra er ambitiøs indtil videre. 

Lovgivningen bør optimeres

Hvis lovgivningen blev indført i dag, ville virksomheder stadig kunne unddrage sig ansvar, når der i værdikæden sker skader på miljøet eller brud på menneskerettigheder. Der er nemlig flere smuthuller i lovgivningen, som bør lappes. I rapporten kommer vi med konkrete bud på, hvordan direktivet bør optimeres.

Man kan også læse fire cases om store, danske virksomheder, der sidste år overtrådte lovgivning, skadede nærmiljøet og profiterede på ulovlig og underbetalt arbejdskraft flere steder i verden. Alle fire sager kunne være undgået, hvis der allerede fandtes en fyldestgørende lovgivning om due diligence på området.

Vi nærer et brændende håb og ønske om, at Danmarks nye erhvervsminister, Morten Bødskov, vil arbejde for en ambitiøs lovgivning for både Danmark og EU. Derfor overrækker vi ham rapporten, der forhåbentlig sætter skub i processen.

Rapporten er en del af den internationale kampagne ”Justice is everybody’s Business”, der kræver en dækkende lovgivning for due diligence i hele EU.

Læs mere om den internationale kampagne her: https://justice-business.org/

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!