Eksempler på, hvor det er lykkes at stoppe store projekter, selvom byggeriet allerede var startet

Tilbage

Göteborg gasterminal

I oktober 2019 nægtede den svenske regering en planlagte gasterminal adgang til det svenske gasnet. Det betød et de facto stop for byggeriet gasterminalen, som var planlagt til at sende gas fra tankskibe ud i det svenske gasnet. Den svenske regerings beslutningen var begrundet i hensyn til klimaet.

Stoppet af byggeriet kom efter år med lokal modstand. Måneden før beslutningen gennemførte hundredevis af modstandere civil ulydig ved at blokere havneområdet, men det er kun et af mange eksempel på møder og protestaktioner.

Gasterminalen i Göteborg var et af de 112 gasprojekter, der er med på listen med Projekter af fælles interesse (PCI-listen). Også Baltic Pipe er på denne liste.

Göteborg gasterminal

MidCat

Efter massive protester i Spanien og Frankrig blev projektet stoppet i starten af 2019, på trods af at flere etaper af gasrørledningen allerede stod færdig. Og det ser ikke ud til, at der nogensinde kommer til at løbe gas i det ufærdige rør.

Det tog nogle år for aktivister, ngo'er og lokalsamfund at overbevise de spanske og franske myndigheder om, at projektet var dårligt for skatteyderen, forbrugerene, lokalbefolkningen og klimaet, men den 22. januar 2019 afviste de to landes myndigheder at give tilladelse til byggeriet af den centrale del af røret. Begrundelsen var for høje omkostninger og manglende nødvendighed samt hensynet til miljøet.

Projektet skulle have kostet 3 mia. euro. Ligesom Baltic Pipe var det på EU’s PCI-liste.

Midcat protester

Fracking-boringer blev stoppet
Onsdag den 30. september 2015 var der fest i Dybvad ved Frederikshavn. Kampen mod Totals prøveboring var vundet med en kombination af 428 dages protestlejer og omfattende indsamling af faglig dokumentation. Mange mennesker boede kortere eller længere tid i lejeren eller deltog i andre folkelige protester. Der blev skrevet et utal af læserbreve og artikler, og der blev skabt stor viden om fracking i andre lande og om de negative aspekter ved skifergas. Læs mere på Skifergas Nej Tak.

Læs mere på Friends of the Earth Europes hjemmeside.

 

Tilbage