Ingen sikrer, at grøn brint er grøn
Ingen sikrer, at grøn brint er grøn

Brint og PtX Ingen sikrer, at grøn brint er grøn

Potentialet er stort, men det skal ikke overudnyttes. Det er budskabet i et nyt notat, som også beskriver, at initiativer til at sikre, at produktionen er grøn og bæredygtig, er helt fraværende i dansk politik og energiregulering

9. november 2023 · Kl. 10:44 Nyhed

Regeringen satser benhårdt på, at Danmark skal producere og eksportere store mængder brint allerede i 2030. Satsningen er så markant, at de danske aktører på energiområdet risikerer at forsømme at omstille energisektoren, så den bedre kan håndtere fremtidens fluktuerende produktion af VE. Derved bliver det danske energisystem ineffektivt. Det er nemlig langt bedre at udnytte VE, når den produceres, end at lagre den som brint og andre PtX-produkter. 

For øjeblikket er der ikke noget klart billede af, hvor meget vedvarende energi der kan produceres, hvis natur og miljø skal beskyttes. Alligevel synes regeringens strategi at være at øge produktionen af VE i det uendelige og bruge det til at lave brint og PtX.

Flere aktører er kommet frem til, at kulstofholdige PtX-produkter er klimavenlige, hvis blot kulstoffet kommer fra biogene kilder. Men uanset hvor kulstoffet kommer fra, bliver det ledt ud i atmosfæren som CO2, når kulstofholdig PtX anvendes. I praksis vil kulstoffet til PtX-produkter altid komme fra indsamling af CO2, som var blevet ledt ud i atmosfæren, hvis det ikke var blevet indsamlet. 

Kulstofholdige PtX-produkter som brændstof til fly er problematiske, for de udleder den samme mængde CO2 som fossil brændstof. Man bruger ressourcer på at producere brint, indsamle CO2 og omdanne brint til kulstofholdig PtX, men man reducerer ikke udledningen af CO2.

Man skal helt undgå at danne CO2 i koncentrationer, så det kan udnyttes til PtX. Hvis CO2 først er dannet, er der ikke forskel på biogen og fossil CO2. I begge tilfælde er det uhensigtsmæssigt at indsamle det for derefter at udlede det igen.

I notatet opstiller NOAH fire krav til en grøn og bæredygtig produktion af brint og PtX:

  1. Produktionen foregår udelukkende med bæredygtig VE (selvom bioenergi defineres som VE, er det efterhånden de færreste, der mener, at bioenergi er en bæredygtig energikilde)

  2. Produktionen sker kun i de tidsrum, hvor der ikke er andre, bedre anvendelser af energien

  3. Behovet for energi til brint og PtX må ikke betyde, at andre, bedre anvendelser nedprioriteres

  4. Klimabelastningen reduceres

Vores fire krav kan virke banale, men så vidt vi kan vurdere, bliver ingen af dem overholdt, og der er ingen initiativer fra myndighedernes side, der sikrer, at de overholdes nu eller i fremtiden. De fleste aktører synes at tage for givet, at markedet automatisk sikrer, at produktionen af brint i Danmark er grøn og bæredygtig, hvilket er en farlig strategi.

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!