Brint og PtX er en falsk løsning
Brint og PtX er en falsk løsning

Brint og PtX Endnu en falsk klimaløsning

Forventningerne til brint er sat urealistisk højt. Det fører til løsninger, der i sidste ende skader klimaet. Som andre falske klimaløsninger er brint dyr, ineffektiv og risikabel

25. september 2023 · Kl. 14:13 Nyhed

Myndighedernes og industriens satsning på brint og PtX bevirker, at fokus fjernes fra de reelle, kraftige, presserende emissionsreduktioner, der er nødvendige for at håndtere klimakrisen. Distraktionen er, at udledningerne af klimagasser kan fortsætte, fordi udviklingen af brintteknologien kompenserer for udledningerne. Denne distraktion hviler på falske forudsætninger og skaber en stadig accept af høje udledninger, alt imens den sidste mulighed for at nå klimamålene i Parisaftalen lukkes helt i disse år.

Brint er den simpleste form for PtX (power to X), og den er startkomponenten i alle andre PtX-produkter.En begrænset mængde grøn brint og PtX kan være nødvendig for industrier, der er svære at dekarbonisere. Men den nuværende blinde tillid til, hvad brint kan løse, er et resultat af, at fossilindustrien kunstigt har skabt en falsk efterspørgsel af brint på tværs af sektorer.

Ligesom alle andre falske klimaløsninger er brint dyr, ineffektiv og risikabel.

Brint løser ikke klimaproblemet

Grøn brint kræver enorme mængder billig vedvarende elektricitet. Desværre fører den store interesse for brint til, at den vedvarende energi, der er til rådighed, blive brugt til brint, fremfor at udnytte den direkte i energisystemet. Elektrificering af industri, transport, opvarmning mm. er altid bedre end at producere brint.

Danmark forpasser muligheder for at omstille energiforbruget, så det bliver bedre til at håndtere den flukturende produktion af vedvarende energi fra sol og vind.

Der er også risiko for, at der bliver produceret brint på de tidspunkter, hvor der ikke er overskud af vedvarende elektricitet. I sidste ende fører det til, at elektricitet – og dermed noget af den”grønne” brint – bliver produceret af fossile energikilder. Dertil kommer, at en del af den certificerede vedvarende elektricitet, der bruges til at producere "grøn" brint, ikke er vedvarende, fordi den kommer fra kilder som biomasse, uhensigtsmæssig anvendelse af organisk materiale fra landbruget og fra affaldsforbrænding.

Den danske PtX-strategi kræver desuden udbygning af lagerkapacitet og tusindvis af kilometer nye gasrør til transport af brinten. Endnu engang bygges der kostbar og ineffektiv infrastruktur, som ikke løser klimaproblemet.

Gasselskaberne ønsker brint

I Europa er det lykkedes de fossile gasselskaber at fremme en lovgivning, som begunstiger brint – herunder lovgivning, der tillader offentlig støtte til fossil gasinfrastruktur, så længe den er brintklar – det vil sige, at gasrør og gasanlæg er gjort klar, så de kan bruges til brint. Dette er sket på trods af, at Europa allerede har mere gasinfrastruktur, end der er behov for.

Download infografik

 

 

Download infografik i pdf-format

Læs mere

 

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!