Klima ligger lavt på dagsordenen hos Energinet

Tilbage

I Bekendtgørelse af lov om Energinet betegnes Energinet som en selvstændig offentlig virksomhed, der skal sikre en effektiv drift og udbygning af den overordnede infrastruktur på el- og gasområdet. I korte træk betyder selvstændig offentlig virksomhed, at den drives som en privat virksomhed, der lever sit eget liv, fri for indflydelse fra borgere og politikere. Energinet har monopol på gas i Danmark og værner om sit marked.

En klar definition på naturgassens rolle i den grønne omstilling er svær at opspore. Øjensynligt handler det for Energinet om samfundsøkonomi, uden at nogen i Energinet tager stilling til, om det er rationelt at bevare eller bygge gasledninger. På trods af klimakrisen fortsætter udbygningen af infrastruktur til gas, og sammenhængen med de officielle klimamål for 2030 og 2050 er uigennemskuelig eller ikke-eksisterende. Senest har Energinet foreslået en afstikker på 115 km fra Baltic Pipe, der skal forsyne Nordic Sugar med 60 millioner kubikmeter gas om året.

En af Folketingets bevæggrunde for at skabe en selvstændig offentlig virksomhed er at gøre den uafhængig af skiftende regeringer. Problemet er bare, at store beslutninger afkobles fra offentlig kontrol, og at udviklingen kommer til at handle om profit og kortsigtede beslutninger.

Klima-, energi- og forsyningsministeren fremsatte i februar 2020 et lovforslag, som skal skabe øget gennemsigtighed om Energinets beslutninger. Desværre indeholdt det ikke gennemgribende ændringer af Energinet og ingen forslag til at inddrage klimahensyn i Energinets formålsbeskrivelse. Forslaget blev trukket tilbage, sikkert pga. covid-19, men ministeren har til Altinget lovet at fremsætte et nyt, tilsvarende forslag i efterårssamlingen 2020.

Tilbage