• Rapport
 • 19 sider

Agriculture in Denmark

Report on the Danish agricultural system

 • Rapport
 • 12 sider

De skjulte omkostninger i EU's handelsaftaler

Denne rapport afslører, at europæiske skatteydere allerede har betalt mindst kr. 26.000.000.000 til private investorer gennem en mekanisme i internationale handelsaftaler.

 • Hjemmeside

CCS-info

NOAHs hjemmeside om CCS (Carbon Capture and Storage)  

 • Bog
 • 48 sider

Atomaffaldsdeponering i etisk perspektiv

Hvad skal vi stille op med det radioaktive affald, vi har her i landet?

 • Notat
 • 8 sider

Forhandlinger med USA truer EU’s fødevaresikkerhed på GMO-området

Forhandlingerne om en handels – og investeringsaftale mellem EU og USA (TTIP) truer EU’s mulighed for at regulere import, godkendelser og sikkerhedskontrol af genetisk modificerede fødevarer og frø i fremtiden.

 • Notat
 • 7 sider

Brændende land: Hvor meget land kræver Europas produktion af bioenergi?

Ny forskning afslører det enorme forbrug af land, som produktionen af bioenergi til Europa kræver.

 • Hæfte
 • 34 sider
Velegnet til undervisning

Økologisk rygsæk - om produkternes skjulte miljøbelastning

Undervisningsmateriale om den forurening, der knytter sig til produkters fremstilling. Sælges som klassesæt af 15 elevbøger + CD-rom.

 • Pris:425 kr.
 • Fag:Biologi, Fysik/kemi, Naturgeografi, Geografi, Natur/teknologi, Teknikfag
 • Målgruppe:7-10. klasse, Gymnasie/ungdomsuddannelser
 • ISBN:87-91237-20-3
 • Notat
 • 15 sider

GMO - til gavn for hvem?

Dette notat undersøger realiteterne forbundet med produktionen af GM-afgrøder. Notatet skelner mellem påstande og realiteter bygget på erfaringer fra landmænd og samfund, som lever med GMO.

 • Rapport
 • 20 sider

Landbrug i Danmark

Rapport om dansk landbrug. Rapporten er et bidrag til "Pathways to a Nordic food system that contributes to reduced emissions of greenhouse gases and air pollutants” støttet af Nordisk Ministerråd.

 • Holdningspapir
 • 3 sider

Soja og RTRS

Som løsning på sojaens problemer nævnes ofte diverse certificeringsordninger og især Round Table on Responsible Soy (RTRS). Dette holdningspapir beskriver farerne ved RTRS og giver samtidig de reelle løsninger, der skal til for at skabe ansvarlighed og bæredygtighed i sojaværdikæden.