Velegnet til undervisning
 • Video
 • 5 min.

Solvarme i Danmark

Solvarme i Danmark er den første af seks små film om vedvarende energi, som NOAH Energi og Klima er i gang med at producere.

Filmene er primært beregnet til undervisningsbrug, men er også generelt en god introduktion til de vedvarende energikilders muligheder for at afløse de fossile brændsler.

 • Fag:Naturgeografi, Geografi, Samfundsfag, Teknikfag
 • Målgruppe:7-10. klasse, Gymnasie/ungdomsuddannelser
 • Emner:Klimaretfærdighed + Energi
Velegnet til undervisning
 • Hæfte
 • 8 sider

Atomkraft uden fremtid

Dette hæfte er et af otte emnehæfter fra NOAH, som har til formål at belyse, hvilke muligheder og problemer, otte foreslåede løsninger på klimaproblemet indeholder på en kortfattet og letforståelig måde. 

De otte emner er atomkraft, biogas, biobrændsler og biomasse, CCS - lagring af kuldioxid i undergrunden, CO2-kreditter (Handel med klimaet), geotermisk energi, geoengineering og solceller.

Atomkraft uden fremtid er publiceret i 2010 med økonomisk støtte fra Europa-Nævnet, OAK Foundation samt Undervisningsministeriets Tips- og
Lottomidler.

 • Fag:Naturgeografi, Geografi, Natur/teknologi, Samfundsfag, Teknikfag
 • Målgruppe:7-10. klasse, Gymnasie/ungdomsuddannelser
 • Emner:Klimaretfærdighed + Energi
 • Pris:Gratis
Velegnet til undervisning
 • Hæfte
 • 8 sider

Masser af biomasse?

Dette hæfte er et af otte emnehæfter fra NOAH, som har til formål at belyse, hvilke muligheder og problemer, otte foreslåede løsninger på klimaproblemet indeholder på en kortfattet og letforståelig måde. 

De otte emner er atomkraft, biogas, biobrændsler og biomasse, CCS - lagring af kuldioxid i undergrunden, CO2-kreditter (handel med klimaet), geotermisk energi, geoengineering og solceller.

Hæftet er publiceret i 2010 med økonomisk støtte fra Europa-Nævnet, OAK Foundation samt Undervisningsministeriets Tips- og Lottomidler.

 • Hæfte
 • 8 sider

CCS - kullenes redning?

Dette hæfe er et af otte emnehæfter fra NOAH, som har til formål at belyse, hvilke muligheder og problemer, otte foreslåede løsninger på klimaproblemet indeholder på en kortfattet og letforståelig måde. 

De otte emner er atomkraft, biogas, biobrændsler og biomasse, CCS - lagring af kuldioxid i undergrunden, CO2-kreditter (Handel med klimaet), geotermisk energi, geoengineering og solceller.

Hæftet er publiceret i 2010 med økonomisk støtte fra Europa-Nævnet, OAK Foundation samt Undervisningsministeriets Tips- og Lottomidler.

 • Fag:Naturgeografi, Geografi, Natur/teknologi, Teknikfag
 • Målgruppe:7-10. klasse, Gymnasie/ungdomsuddannelser
 • Emner:Klimaretfærdighed + Energi
 • ISBN:978-87-91237-35-5
 • Pris:Gratis
Velegnet til undervisning
 • Hæfte
 • 8 sider

Handel med klimaet

Dette hæfte er et af otte emnehæfter fra NOAH, som har til formål at belyse, hvilke muligheder og problemer, otte foreslåede løsninger på klimaproblemet indeholder på en kortfattet og letforståelig måde. 

De otte emner er atomkraft, biogas, biobrændsler og biomasse, CCS - lagring af kuldioxid i undergrunden, CO2-kreditter (Handel med klimaet eller Offsetting), geotermisk energi, geoengineering og solceller.

Hæftet er publiceret i 2010 med økonomisk støtte fra Europa-Nævnet, OAK Foundation samt Undervisningsministeriets Tips- og Lottomidler.

Velegnet til undervisning
 • Hæfte
 • 19 sider

Miljøsk nr. 56 - Kemien i din hverdag

Giftige kemikalier er en integreret del af vores dagligdag. De er i vores tøj, shampoo, møbler og ikke mindst i det elektroniske udstyr, som følger os hele døgnet. Vi er i gang med et fuldskalaforsøg, bare uden den monitorering og analyse, som normalt følger med et forsøg. Det er ifølge tidligere kemiprofessor Finn Bro Rasmussen livets realitet, at vi bare har ladet de kemiske stoffer producere, og så efter nogle år fundet ud af, at de er giftige, hvorefter vi så prøver at forbyde dem.

Udfasning af farlige stoffer forudsætter dog dels dokumenteret kendskab til deres negative egenskaber og måske vigtigere, at den efterfølgende politiske behandling falder ud til fordel for folkesundheden. Ikke alle kemikalier er farlige, men en lang række kemikalier har meget alvorlige, dokumenterede effekter på miljø og mennesker. Det er dog kun en brøkdel af de negative konsekvenser, som er kendte for de enkelte stoffer, og betydningen af at være eksponeret for stofferne i kombination er slet ikke kortlagt.

Et aktuelt eksempel er Toxaphen, der tidligere blev anvendt som pesticider og nu er lokaliseret i fisk. Toxaphen er dårligt undersøgt, og man ved ikke noget om nedre eller øvre grænseværdier. Den europæiske kemikalieindustri omsætter årligt for ca. 4000 mia. kr., og deres brancheorganisationer kæmper med stor vilje og styrke for at forsvare den forretning. Argumenter om potentielle grønne langsigtede konkurrencefordele katalyseret af stramme miljøkrav eller banal her og nu beskyttelse af befolkningen falder i de politiske forhandlinger til fordel for et kortsigtet ønske om at holde salgsbudgetterne. Turde du, hvis du havde det politiske ansvar, at stramme reglerne, hvis industrien truede dig med tabte arbejdspladser i bundter af 10.000?

Dan Jørgensen udtrykker i sin temaartikel overordnet tilfredshed med kemikalielovgivningen i EU med afsæt i implementeringen af Reach, selvom det ifølge Jørgensen kunne være meget bedre. Denne overordnede optimisme må være præget af, at Dan Jørgensen selv er en del af systemet og har et politisk medansvar, da der udefra set ikke synes meget grund til optimisme. Men hvad er alternativet til Reach?

Status er, at vi dagligt øger koncentrationen af miljøfremmede stoffer i vores eget blod, og at danske mænds forplantningsevne målbart falder, og det uanset at flere og flere forsøger at undgå de mest oplagte syndere i butikkerne.

I Europaparlamentet hænger der ifølge Jørgensen en plakat med et billede af en baby og teksten ”Hun har sin mors øjne, sin fars næse, og kemikalieindustriens blod.”

/Redaktionen

 • Fag:Naturgeografi, Geografi, Teknikfag
 • Målgruppe:7-10. klasse, Gymnasie/ungdomsuddannelser
 • Emner:Kemikalier + Sundhed
 • Pris:20 kr.
Velegnet til undervisning
 • Hæfte
 • 32 sider

Mad og brændstof til Europa

Dette hæfte kaster et kritisk blik på brugen af biomasse som fremtidens energiforsyning.

Mere og mere landbrugsjord bruges til at producere biobrændstoffer. Men samtidig er efterspørgslen på animalske fødevarer nærmest eksploderet de seneste årtier på grund af øget velstand flere steder i verden. Tilsammen er det allerede mange steder gået alvorligt ud over klodens naturlige økosystemer, der ødelægges af rovdriften på mere og mere landbrugsjord.

Politikernes løsning er ofte baseret på det naive ønske om, at alting skal forblive, som det er. Vi skal blot finde på en smart teknologi, der kan løse de menneskeskabte problemer for naturen.

Gensplejsede planter, der bliver markedsført som klimavenlige, men som reelt er ødelæggende for de naturlige økosystemer, grønvaskning, hvor regeringer eller virksomheder forsøger at brande sig som klimavenlige, selv om den nye lov eller produktet faktisk ikke gør noget godt for miljøet, samt satsningen på at biomasse kan løse klimaproblemerne, er bare nogle eksempler, hvor kuren for at stoppe klimaforandringerne er lige så slem som sygdommen.

Det kan du læse meget mere om i “Mad og brændstof til Europa”, der er skrevet af NOAH Madsuverænitet. 

Hæftet kan downloades gratis som PDF og det kan bestilles som fysisk eksemplar.

 • Fag:Naturgeografi, Geografi, Natur/teknologi, Samfundsfag, Teknikfag
 • Målgruppe:7-10. klasse, Gymnasie/ungdomsuddannelser
 • Emner:Madsuverænitet, Skove + Biodiversitet
 • ISBN:978-87-91237-31-7
 • Pris:20 kr.
Velegnet til undervisning
 • Hæfte
 • 32 sider

Et fossilfrit Danmark

Debathæfte om Danmarks energiforsyning og hvordan vi får en bæredygtig omstilling. Målrettet de gymnasiale uddannelser i fagene Naturgeografi og Samfundsfag. Velegnet til tværfaglige undervisningsforløb – eller som led i undervisningen i de enkelte fag.

Skal vi fortsætte med at brænde fossile brændsler af og ignorere truslen om en klimakatastrofe? Eller skal vi vælge en anden vej? En vej, hvor vi har valgt de fossile brændsler fra til fordel for vedvarende energikilder og en bæredygtig samfundsudvikling.

Vi har både teknologien og pengene til at gøre det. Debathæftet giver et eksempel på, hvordan det kan gøres med udgangspunkt i NOAH’s Energihandlingsplan 2050.

Hæftet gør også kort rede for de mange positive virkninger for hele samfundet, en sådan omstilling vil have.

 

 • Fag:Naturgeografi, Geografi, Natur/teknologi, Samfundsfag
 • Målgruppe:7-10. klasse, Gymnasie/ungdomsuddannelser
 • Emner:Klimaretfærdighed + Energi
 • ISBN:978-87-91237-28-7
 • Pris:20 kr.
 • Bog
 • 108 sider

NOAHs energihandlingsplan 2050

Der er ingen tid til at købslå med CO2-udledninger, hvis vi vil undgå alvorlige klimaændringer. Det er udgangspunktet for NOAHs handlingsplan for at nedbringe de danske udledninger med mindst seks procent årligt, med 2030 som tidsfristen til at omlægge Danmark til en fossilfri energiforsyning og 2050 som året, hvor de samlede danske udledninger er nedbragt til nul.

Velegnet til undervisning
 • Hæfte
 • 8 sider

Geoengineering - det teknologiske klimafix

Dette hæfte er et af otte emnehæfter fra NOAH, som har til formål at belyse, hvilke muligheder og problemer, otte foreslåede løsninger på klimaproblemet indeholder på en kortfattet og letforståelig måde. 

De otte emner er atomkraft, biogas, biobrændsler og biomasse, CCS - lagring af kuldioxid i undergrunden, CO2-kreditter (Handel med klimaet), geotermisk energi, geoengineering og solceller.

Hæftet er publiceret i 2010 med økonomisk støtte fra Undervisningsministeriets Tips- og Lottomidler.

 • Fag:Naturgeografi, Geografi, Natur/teknologi, Samfundsfag
 • Målgruppe:7-10. klasse, Gymnasie/ungdomsuddannelser
 • Emner:Klimaretfærdighed + Energi
 • ISBN:978-87-91237-65-2
 • Pris:Gratis