• Notat
 • 24 sider

Paths to a sustainable agricultural system

Analyse af hvordan den samlede miljøpåvirkning og den overordnede udledning af drivhusgasser i landbrugssektoren kan bringes ned.

 • Notat
 • 4 sider

De transatlantiske handelsaftalers indflydelse på den danske svinesektor

Dette notat indeholder en analyse af, hvordan dansk eksport i svinesektoren til EU, USA og Canada vil blive påvirket gennem ændrede tariffer og kvoter samt afskaffelsen af tekniske handelshindringer gennem TTIP og CETA.

 • Notat
 • 4 sider

EU’s landmænd bortforhandles

TTIP kan få stor betydning for landbrugs- og fødevareproduktionen i EU.

 • Notat
 • 4 sider

Investment Court System – ISDS i forklædning

Analyse af EU-Kommissionens forslag om en ny investeringsdomstol (ICS), som skal erstatte ISDS i det transatlantiske handels- og investeringspartnerskab TTIP samt andre fremtidige handelsaftaler.

 • Video
 • 8 min.

Historien om de internationale klimaforhandlinger (2016)

Verdens lande besluttede allerede i 1992, at menneskets påvirkning af klimaet ikke måtte udgøre en fare for vores samfund og for miljøet. Men siden er der kun sket meget lidt på trods af løbende internationale forhandlinger, og nu ser det ud som om, klimaændringerne er ved at nå et kritisk punkt.

 • Fag:Naturgeografi, Geografi, Kulturforståelse, Samfundsfag
 • Målgruppe:7-10. klasse, Gymnasie/ungdomsuddannelser
 • Emner:Klimaretfærdighed + Energi
 • Video
 • 12 min.
Velegnet til undervisning

Lokal energi - omstilling med engagement

Den store omstilling til en vedvarende energiforsyning kræver hele befolkningens opbakning. Filmen sætter fokus på, hvordan man kan opnå lokalt ejerskab til og engagement i sin fremtidige energiforsyning med vedvarende energi, hvordan man organiserer sig samt hvilke barrierer for det lokale engagement, man møder.

 • Hæfte
 • 20 sider
Velegnet til undervisning

Det lange spil om klimaet - historien om de internationale klimaforhandlinger, deres baggrund og EU

Historien om de internationale klimaforhandlinger er historien om handlingslammede politikere i Danmark, EU og andre lande, om magtens magtesløshed og om grådighedens sejr over fornuften.

 • Hjemmeside
Velegnet til undervisning

Spisornli.nu

Spisornli er en gratis undervisningsportal udviklet til grundskolens 4.-6. klasse om mad, miljø og klima.

 • URL:http://spisornli.nu
 • Fag:Matematik, Dansk, Historie, Madkundskab, Natur/teknologi
 • Målgruppe:4-6. klasse
 • Emner:Madsuverænitet
 • Folder
 • 6 sider

Bioenergi er ikke grøn

Størstedelen af Europa og Danmarks såkaldte vedvarende energi er fra bioenergi. Men bioenergi er slet ikke vedvarende.

 • Rapport
 • 27 sider

Bioenergi – EU’s klimamål på afveje

Rapport om bioenergis konsekvenser for klima, natur og det globale syd.