• Video
 • 12 min.
Velegnet til undervisning

Lokal energi - omstilling med engagement

Den store omstilling til en vedvarende energiforsyning kræver hele befolkningens opbakning. Filmen sætter fokus på, hvordan man kan opnå lokalt ejerskab til og engagement i sin fremtidige energiforsyning med vedvarende energi, hvordan man organiserer sig samt hvilke barrierer for det lokale engagement, man møder.

 • Hæfte
 • 20 sider
Velegnet til undervisning

Det lange spil om klimaet - historien om de internationale klimaforhandlinger, deres baggrund og EU

Historien om de internationale klimaforhandlinger er historien om handlingslammede politikere i Danmark, EU og andre lande, om magtens magtesløshed og om grådighedens sejr over fornuften.

 • Hjemmeside
Velegnet til undervisning

Spisornli.nu

Spisornli er en gratis undervisningsportal udviklet til grundskolens 4.-6. klasse om mad, miljø og klima.

 • URL:http://spisornli.nu
 • Fag:Matematik, Dansk, Historie, Madkundskab, Natur/teknologi
 • Målgruppe:4-6. klasse
 • Emner:Madsuverænitet
 • Folder
 • 6 sider

Bioenergi er ikke grøn

Størstedelen af Europa og Danmarks såkaldte vedvarende energi er fra bioenergi. Men bioenergi er slet ikke vedvarende.

 • Rapport
 • 27 sider

Bioenergi – EU’s klimamål på afveje

Rapport om bioenergis konsekvenser for klima, natur og det globale syd.

 • Rapport
 • 29 sider

Handel vs. klima

Rapport om sammenhængen mellem EU’s klima- og handelspolitik.

 • Notat
 • 3 sider

Systemforandring ikke klimaforandring

NOAHs holdningspapir op til klimatopmødet COP21 i Paris, 2015.

 • Video
 • 16 min.
Velegnet til undervisning

Fremtidens energiforsyning

Fremtidens energiforsyning skal være baseret på vedvarende energi og uden fossile brændsler. Men det er ikke nok, bare at bygge en masse vindmøller, solvarmeanlæg og halmfyr. Energiforsyningen skal også være bæredygtig, rubust og fleksibel, så vi kan være sikre på at få el og varme. når vi skal bruge den. Filmen handler om, hvordan vi kan indrette vores fremtidige energiforsyning, så den opfylder de krav.

 • Video
 • 4 min.

Hvad er TTIP?

En kort introduktion til handelsaftalen mellem EU og USA.