• Andet

Solmærket - Atomkraft? Nej tak! (klistermærke 33 cm)

NOAH er officiel forhandler af de originale solmærker med Atomkraft? Nej tak.

Perfekt til christianiacyklen.

 • Pris:50 kr.
 • Andet

Solmærket - Atomkraft? Nej tak! (klistermærke 45 cm)

NOAH er officiel forhandler af de originale solmærker med Atomkraft? Nej tak.

Det helt store klistermærke!

 • Pris:100 kr.
 • Andet

Solmærket - Atomkraft? Nej tak! (klistermærke 5 cm, refleks)

NOAH er officiel forhandler af de originale solmærker med Atomkraft? Nej tak.

Lille refleksklistermærke til at sætte på cykelskærmen

 • Pris:10 kr.
Velegnet til undervisning
 • Video
 • 8 min.

Grænser for vækst

Vækst er blevet nøgleordet i dagens politiske og økonomiske debat. Uden vækst er vi i krise, som truer vores velstand og bringer hele samfundet ud af balance. Men der er grænser for, hvor lang tid vores forbrug af jordens begrænsede ressourcer kan fortsætte og belastningen af klima og miljø kan blive ved at vokse.

 • Bog
 • 48 sider

100.000 jobs med bæredygtig omstilling

En bæredygtig omstilling er nødvendig for at skabe et miljøvenligt og klimaneutralt samfund. En sådan omstilling rummer desuden et potentiale for at skabe et stort antal danske arbejdspladser.

I dette oplæg fra Græsrøddernes Netværk for Bæredygtig Omstilling (GNBO) anslår vi, at der i Danmark kan skabes 100.000 fortrinsvis manuelle arbejdspladser indenfor områderne fødevarer, energi, transport og byggeri.

Velegnet til undervisning
 • Bog
 • 284 sider

Modvækst - omstilling til fremtiden

I denne antologi gør vi op med et dogme: Dogmet om vækst. Antologien rummer 15 danske debattørers bud på, hvordan vi midt i en finans- og miljøkrise tager fat på at omstille samfundet til nutidens og fremtidens krav.

John Holten-Andersen, redaktør: „Vi er nødt til at vriste os fri af den vækst-filosofi, som har præget udviklingen de seneste 100 år, og som totalt dominerer den politiske debat op til efterårets valg”.

Safania Eriksen, forfatter: „Vi skal satse på mere velfærd – frem for mere velstand, mere kvalitet – frem for mere kvantitet. For naturens såvel som vores egen skyld.“

Fra 15 forskellige faglige og menneskelige ståsteder beskriver forfatterne, hvorfor den fortsatte jagt efter økonomisk vækst er forbrug og hverdagsliv, byplanlæg­ning og arkitektur, økonomi og politik, sprog og kultur. Modvækst – omstilling til fremtiden er udgivet i samarbejde mellem NOAH Modvækst og Forlaget Hovedland. 

 • Fag:Naturgeografi, Historie, Kulturforståelse, Samfundsfag
 • Målgruppe:Gymnasie/ungdomsuddannelser
 • Emner:Økonomisk retfærdighed
 • ISBN:978-87-7070-242-3
 • Pris:200 kr.
Velegnet til undervisning
 • Hæfte
 • 9 sider

6 skarpe om bæredygtig omstilling og vækst

Vi er godt i gang med at undergrave vores fremtidige overlevelsesmuligheder på jorden.

Intet teknologisk fix kan genoprette ødelagte økosystemer og et klima, som vi er ved at skubbe ud af balance. Det er på høje tid, at vi erkender, at fortsat økonomisk vækst og stigende materiel velstand ikke indeholder svaret på de udfordringer, som vi står overfor.

 • Fag:Geografi, Historie, Samfundsfag
 • Målgruppe:7-10. klasse, Gymnasie/ungdomsuddannelser
 • Emner:Økonomisk retfærdighed
 • ISBN:978-87-91237-48-5
 • Hæfte
 • 8 sider

Geotermisk energi - energien under vores fødder

Dette hæfte er et af otte emnehæfter fra NOAH, som har til formål at belyse, hvilke muligheder og problemer, otte foreslåede løsninger på klimaproblemet indeholder på en kortfattet og letforståelig måde. 

De otte emner er atomkraft, biogas, biobrændsler og biomasse, CCS - lagring af kuldioxid i undergrunden, CO2-kreditter (handel med klimaet), geotermisk energi, geoengineering og solceller.

Hæftet er publiceret i 2011 med økonomisk støtte fra Undervisningsministeriets Tips- og Lottomidler.

 

 • Fag:Naturgeografi, Samfundsfag
 • Målgruppe:7-10. klasse, Gymnasie/ungdomsuddannelser
 • Emner:Klimaretfærdighed + Energi
 • ISBN:978-87-91237-47-8
Velegnet til undervisning
 • Hæfte
 • 8 sider

Solceller - fremtidens energikilde

Dette hæfte er et af otte emnehæfter fra NOAH, som har til formål at belyse, hvilke muligheder og problemer, otte foreslåede løsninger på klimaproblemet indeholder på en kortfattet og letforståelig måde. 

De otte emner er atomkraft, biogas, biobrændsler og biomasse, CCS - lagring af kuldioxid i undergrunden, CO2-kreditter (handel med klimaet), geotermisk energi, geoengineering og solceller.

Solceller - Fremtidens energikilde er publiceret i 2011 med økonomisk støtte fra Undervisningsministeriets Tips- og Lottomidler.

 • Fag:Naturgeografi, Natur/teknologi, Teknikfag
 • Målgruppe:7-10. klasse, Gymnasie/ungdomsuddannelser
 • Emner:Klimaretfærdighed + Energi
 • ISBN:978-87-91237-46-1
 • Pris:Gratis
Velegnet til undervisning
 • Hæfte
 • 36 sider

Miljøsk nr. 59 - Generation grøn?

To og to er da fire - det har det alle dage været. Men i miljø- og klimaundervisning anno 2011 giver to plus to måske tre, fem ... eller ti. Vi ved det ikke. Der findes nemlig ingen facitliste, når det handler om udfordringerne med miljø og klima.

I dette nummer af Miljøsk sætter vi fokus på børn og unge, miljø og undervisning. Skal børn og unge lære at slukke for den bærbare computer, når de
ikke bruger den - at flyrejserne til Thailand med vennerne koster dyrt på den fælles CO2-konto - at tage et indkøbsnet med, når de køber ind? Ja,
det skal de. Men det er ikke tilstrækkeligt, siger for eksempel Jeppe Læssøe, forsker i miljøpædagogik og professor på DPU, i sin artikel i temaet Generation Grøn?

Børn og unge skal kunne mere end at forklare et økosystem og forstå nogle sammenhænge. De skal som noget helt afgørende have kompetencer til at løse problemer og til at træffe egne valg. Det er han ikke den eneste, der siger. Ifølge Søren Breiting, lektor på DPU og medstifter af Forskningscenter for Miljø- og Sundhedsundervisning, skal vi droppe kampagne-undervisningen og lade eleverne selv indfange, hvad der bekymrer dem i forhold til fremtiden, og selv udvikle løsninger. Kun sådan lærer børn og unge at leve i en verden fuld af komplekse og kontroversielle problemstillinger - og tage ejerskab til miljø- og klimaproblemer,
skriver han.

For viden og forståelse er ikke lig ændret adfærd. Det er ikke nok at kunne forstå sammenhængen mellem CO2-udledninger og to biler i familien. Dertil er barrierer for at leve et mere bæredygtigt liv ofte for store. Som en temaskribent formulerer det: “Du kan ikke få folk til at gøre noget, der er meget forskelligt fra, hvad de gør i dag, hvis rammebetingelserne ikke er der. Vi er bundet op på kollektive systemer som transportstruktur, forsyningsformer og den måde, som vi renser vand på, og ingen ændrer sig på ren idealistisk bevidsthed.”

Der er med andre ord stadig rum for politikere og politisk handlen. Uddannelse gør ingen forskel uden politiske initiativer ... og vice versa.

/Redaktionen

 • Målgruppe:7-10. klasse, Gymnasie/ungdomsuddannelser
 • Emner:Grøn dannelse
 • Pris:20 kr.