• Notat
  • 11 sider

Giftig handel - hvordan handelshensyn tilsidesætter lovgivning om hormonforstyrrende pesticider

Siden 1990’erne har der været meget opmærksomhed på hormonforstyrrende stoffer i blandt andet fødevarer og i fødevareproduktionen. Det har ført til, at EU har forsøgt at fastsætte en række kriterier, der kan bruges til at identificere hormonforstyrrende stoffer.

24. maj 2017 · Kl. 08:39 Materiale

På trods af at disse skulle have været færdige i 2013, er der kun blevet udgivet en række midlertidige kriterier i sommeren 2016. Det er problematisk i forbindelse med brugen af pesticider og dermed vores fødevarer, da en række af de pesticider, der er blevet godkendt eller har fået forøget deres maksimalgrænseværdier i EU de seneste tre år, muligvis eller med sikkerhed indeholder hormonforstyrrende stoffer.

Flere af godkendelserne og de ændrede grænseværdier er blandt andet godkendt for ikke at hindre handel med tredjelande, hvilket fremgår af officielle dokumenter.

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!