savebeesandfarmers
savebeesandfarmers

Europæisk borgerinitiativ 1,2 mio støtter borgerinitiativet Beskyt bier og landmænd

12. oktober 2022 · Kl. 07:56 Nyhed

"Red bierne og landmændene! - et bivenligt landbrug for et sundt miljø" er blevet det syvende vellykkede europæiske borgerinitiativ nogensinde (ECI).

Initiativet har fået over en million støttetilkendegivelser fra EU-borgere. Initiativet opfordrer Kommissionen til at foreslå retlige foranstaltninger til at udfase syntetiske pesticider inden 2035, genoprette biodiversiteten og støtte landbrugerne i denne overgang:

 • en udfasning af syntetiske pesticider i EU’s landbrug med 80 procent inden 2030. De farligste udfases først, og landbruget skal være helt uden syntetiske stoffer inden 2035
 • genopretning af de naturlige økosystemer i landbrugsarealerne, så landbruget bliver et middel til at genopbygge biodiversiteten
 • reform af landbruget ved at prioritere små, mangfoldige og bæredygtige bedrifter, støtte en hurtig stigning i regenerative landbrug og økologisk dyrkning samt fremme uafhængig uddannelse og forskning i pesticid- og GMO-frit landbrugsdrift.

Kommissionen vil mødes med arrangørerne for at drøfte initiativet i detaljer i de kommende uger. Europa-Parlamentet vil derefter afholde en offentlig høring om det. NOAH er med i alliancen med de underskrivende borgere.

Kommissionen har indtil den 7. april 2023 til at fremlægge sit officielle svar og skitsere, hvilke foranstaltninger den agter at træffe på baggrund af denne ECI: om den vil foreslå lovgivning, træffe andre ikke-lovgivningsmæssige foranstaltninger eller slet ikke handle.

Baggrund:

Dette initiativ er det syvende europæiske borgerinitiativ, som har nået tærsklen på en million underskrifter fra mindst syv medlemsstater, hvilket viser, at de europæiske borgere kan være med til at skabe europæiske politikker!

Landmændene skal støttes i den nødvendige overgang til agroøkologi. Små, forskelligartede og bæredygtige bedrifter skal fremmes, økologisk landbrug skal udvides, og forskning i pesticid- og GMO-fri landbrug skal støttes.

Du kan finde mere info om det europæiske borgerinitiativ på: 

www.savebeesandfarmers.eu.

https://www.youtube.com/watch?v=gLHNVXQZJ-4 

  Yderligere oplysninger om de andre vellykkede europæiske borgerinitiativer findes på: https://europa.eu/citizens-initiative/find-initiative_en

  Støt NOAH

  Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

  Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

  Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

  Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!