land grabbing

land grabbing Ny film og rapport om fordrivelser af bønder i Uganda

7. maj 2012 · Kl. 23:08 Pressemeddelelse

En ny film om omfattende fordrivelser af bønder i Uganda er netop blevet offentliggjort. I filmen fortæller John Muyiisha, hvordan han og hans folk er blevet fordrevet, fordi regeringen har solgt deres jord til en virksomhed, som vil producere palmeolie til biodiesel, der skal eksporteres.

Filmen om Johns situation på øen Kalangala i Uganda blev offentliggjort samtidigt med, at Verdensbanken holdt en konference om jord og fattigdom i Washington, DC. Verdensbanken har været med til at støtte palmeolieprojektet på Kalangala, og de har derfor indirekte været med til at støtte fordrivelserne. Ifølge international lov må handler med jord ikke foregå uden forudgående konsultation  af jordens oprindelige brugere – heller ikke selvom disse ikke har skøde på jorden. Men folk som John bliver meget sjældent konsulteret, når statslige eller regionale myndigheder ser en fordel i at sælge ud af de kollektivt ejede jorder. Traditionelt har jorden været ejet i fællesskab af de lokale samfund, der så evt. har delt brugsretten op, så familier som Johns har haft deres eget jordlod, som de – med rette – har opfattet som deres jord.

Den vestlige verdens behov for ressourcer fra landene i Syd har undergravet lokalbefolkningernes muligheder for at opretholde deres kollektive rettigheder til jorden. Det er et eksempel på dette, filmen ’Dette var vores jord’ så gribende dokumenterer.

Se filmen om John Muyiisha her

Kontakt

For yderligere information om kampagnen, kontakt:

Thomas Jazrawi: 2274 2620

Find billeder og læs Friends of the Earth Internationals rapport om situationen i Uganda som PDF nedenfor

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!