Aktion mod land grabbing

Ny rapport Land til salg

De fleste af vores ressourcer stammer fra land, heriblandt mineraler, landbrugsprodukter, fossile energikilder og vandressourcer. Land- og skovbrug er de største kilder til brug af land, hvilket har store miljømæssige, sociale og økonomiske konsekvenser.

24. januar 2017 · Kl. 17:29 Nyhed

I NOAHs nye rapport "Land til salg - hvordan EU modvirker bæredygtig landanvendelse" kortlægges EU’s forbrug af land, da EU i dag ikke måler dette. Dele af landet befinder sig inden for EU’s grænser, mens land uden for EU er indlejret i de varer, vi importerer. Ligeledes eksporteres dele af EU’s land gennem varer produceret i EU, men forbrugt udenfor. Et reelt billede af EU’s brug af land opnås derfor ved at måle forbruget af land baseret på forbrug
og ikke produktion. Det såkaldte landfodaftryk.

En anden dimension af forbruget af land er adgangen og retten til at bruge det. Land grabbing er blevet et kendt fænomen, hvor investorer opkøber land og fratager lokale befolkninger adgang til og kontrol over landet. Fødevarekrisen i 2007-2008 satte for alvor gang i investorers opkøb af udenlandsk land og investeringsfondes handlen og spekulation i landbrugsprodukter og land. Eksempelvis har Royal Dutch Shell (Holland) købt 754.000 ha i Brasilien, italienske Corà Domenico & Figli har købt 350.000 ha i Gabon og tyske Ferrostaal AG 300.171 ha i Zambia. Rapporten undersøger derfor omfanget af europæiske investorers opkøb af land.

Land er blevet en global handelsvare, som kan flyttes på tværs af kloden indlejret i vores forbrugsgoder, og som kan opkøbes af investorer. Bæredygtig landanvendelse består derfor på den ene side af mængden af land, der anvendes, hvordan den anvendes og dens miljømæssige konsekvenser. På den anden side omhandler det ejerskabet og adgangen til landet og de medførte sociale og økonomiske konsekvenser. Rapport undersøger omfanget af EU’s brug af land, land grabbing og de medførte konsekvenser og pørger, hvad der driver den globale jagt på land, og hvordan EU’s politikker inden for landbrug, skovbrug og bioenergi er medvirkende hertil. Selve muligheden for at handle land muliggøres imidlertid af international handel og investeringer. Derfor undersøger rapporten også, hvordan EU’s handels- og investeringspolitik påvirker brugen af og adgangen til land. Rapporten undersøger positive såvel som negative politikker for at give et billede af, om der er sammenhæng mellem EU’s politikker, samt hvilke strømninger der er kendetegnende for den førte politik og udvikling.

Læs hele rapporten.

 

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!