Stop soy, stop overproduction of animals

Ny rapport EU’s initiativ om soja og planteproteiner mindsker ikke landbrugets klima- og miljøbelastning

I dag offentliggør NOAH - Friends of the Earth Denmark – en rapport om planteproteiner udarbejdet af Friends of the Earth Europe [1], der kommer med anbefalinger og kritiserer Europa-Kommissionens nyligt udkomne rapport om planteproteiner [2]. Den animalske overproduktion bliver der ikke taget stilling til i Europa-Kommissionens rapport, som har til hensigt at udforske, hvorledes man kan udnytte potentialet for produktion af planteprotein i EU. Dette på trods af at for mange dyr er årsagen til den enorme efterspørgsel på protein og dermed spiller en central rolle i forhold til EU’s kolossale økologiske fodaftryk

17. december 2018 · Kl. 22:13 Pressemeddelelse

Friends of the Earth peger på, at den altafgørende løsning på miljø- og klimaproblemerne, som produktionen af planteprotein medfører, er drastisk at reducere produktionen og forbruget af industrielle kød- og mejeriprodukter. Proteinafgrøderne skal i stedet bruges som mad til mennesker, og de skal dyrkes i små, bæredygtige landbrug med passende dyrehold. Landbruget udgør over en tredjedel af Danmarks samlede klimabelastning [3], og den animalske produktion står for knap trefjerdedele af EU-landenes aftryk på landbrugsland [4]. Det har store negative konsekvenser for miljø, klima og mennesker verden over.

"På overfladen fremstår det umiddelbart godt at Europa-Kommissionen lægger op til at støtte landmænd til at dyrke proteinafgrøder, men i praksis fjerner det ikke roden af problemet: I EU bliver ni milliarder dyr opdrættet hvert år og der er simpelthen ikke nogen bæredygtig måde at mætte så mange munde. Uden at skære ned på den industrielle, animalske produktion vil vi fortsat have et lige så stort økologisk aftryk fra landbruget og flytte problemerne med sojaproduktion til EU”, siger Natalia Lehrmann, der udfører analyser og kampagne for NOAH.

EU’s rapport om udviklingen af planteproteiner i EU gennemgår udbuddet og efterspørgslen på planteproteiner i EU i et forsøg på at mindske EU’s afhængighed af importeret soja til animalsk foder. Men mindskes den animalske produktion ikke, vil EU-landene bevare deres store forbrug af soja- og proteinafgrøder. Dermed vil EU fortsat have et stigende aftryk på land, der nu er halvanden gang så stort som regionen, og EU vil fortsat skulle importere landbrugsafgrøder i samme omfang som nu.

Soja udgør cirka 40 procent af alle proteiner, der benyttes i EU. 95 procent af sojaen importeres fra tredjelande [5], hvilket betyder, at den har en nøglerolle i masseproduktionen af kød og mejeriprodukter i en fortsat voksende husdyrssektor. Sojaimport fra USA er steget på det seneste, men hovedparten af sojaen kommer fra Sydamerika – især Brasilien, Paraguay og Uruguay [6]. Det er veldokumenteret, at produktionen har medført afskovning, konflikter på landet og miljøforurening.  

"Europa har et stort problem med soja og vores umættelige efterspørgsel efter kød og mælk er skyld i miljømæssige og samfundsmæssige katastrofer i Latinamerika, fordi vi importerer soja til at fodre dyr i fabrikslandbrug. Derfor fremstår det på overfladen positivt, at Europa-Kommissionen har taget initiativ til at takle afhængigheden af importeret soja. Initiativet løser dog ikke problemerne, medmindre EU igangsætter tiltag til at takle overproduktionen og -forbruget af animalske produkter og skabe bedre muligheder for bæredygtige landbrug og produktion af planteprotein til menneskeindtag”, siger Natalia Lehrmann.

Der er en række initiativer, der sigter mod at øge planteproteinproduktionen i Europa, inklusive den Europæiske Soja-deklaration [7], der blev underskrevet af 14 medlemsstater i juli 2017. Europa-Kommissionen sammensætter også en markedsanalyse, hvori potentialet for at øge proteinproduktionen i EU skal vurderes. Disse initiativer skaber potentiale for omstilling via EU’s Fælles Landbrugspolitik, CAP, der er ved at genforhandles. NOAH opfordrer til, at der i CAP’en laves mål om nedsættelse af den animalske produktion og at den støtter op om, at landmænd dyrker proteinafgrøder som del af deres sædskifte. Monokulturer med soja bør ikke støttes.

Hvis du vil vide mere om vores anbefalinger til en anden madpolitik:

***

 [1] Friends of the Earth Europe – “Soja-alarm Soja-alarm – hvordan kan EU’s produktion af planteprotein øges på bæredygtig og agroøkologisk vis? www.noah.dk/materialer/sojaalarm

[2] Se Europa-Kommissionens rapport her: https://ec.europa.eu/agriculture/cereals/development-of-plant-proteins-in-europe_en

Se desuden eventet "The Development of Plant Proteins in the European Union - Opportunities and challenges, hvor EU’s Landbrugskommissær Phil Hogan har diskutteret emnet: https://ec.europa.eu/info/events/development-plant-proteins-europe-opportunities-and-challenges-2018-nov-22_en

[3] NOAH – ”Landbruget belaster klimaet mere end mange tror” https://noah.dk/materialer/landbruget-belaster-klimaet-mere-end-mange-tror

[4] Friends of the Earth Europe (2016) ”Forbrugets reelle pris – EU’s landfodaftryk”. Dansk oversættelse tilgængelig online: https://noah.dk/sites/default/files/2017-03/Forbrugets_reelle_pris.pdf

[5] Europa-Kommissionen (2018) Præsentation fra den 9. oktober: “Development of plant proteins

in the European Union”. Tilgængelig på

https://www.martin-haeusling.eu/images/Boger_DG_AGRI__COM_EU_protein_plan_presentation_9_October.pdf

[6] Europa-Kommissionen (2018) Pressemeddelelse “U.S. is now the EU's main supplier of soya beans with a share of 52%procent” fra den 20. september. Tilgængelig på http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5823_en.htm

[7] http://www.donausoja.org/fileadmin/user_upload/Activity/Media/European_Soya_signed_declaration.pdf

 

 

 EU logo

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!