Velegnet til undervisning
 • Video
 • 5 min.

Den korte vækst

Forestillingen om vækst er noget relativt nyt i menneskehedens historie. Langt den største del af menneskets 50.000 år lange historie har været præget af ingen eller kun en minimal vækst.

Vækstens forudsætninger, som primært er billige og lettilgængelige energi-og råstofressourcer er ikke mere til stede, og de miljømæssige konsekvenser af den økonomiske vækst er ved at underminere hele grundlaget for vores samfund. Alt tyder på, at vi skal til at indstille os på tiden efter væksten.

Filmen er støttet af Undervisningsministeriets Udlodningsmidler.

 • Pjece
 • 20 sider

Nej til en ny midtjysk motorvej

Denne pjece skitserer de negative konsekvenser ved anlæggelse af hærvejsmotorvejen og peger på, hvor omfattende de vil blive for naturen og for menneskers livskvalitet.

Pjecen giver et bud på alternative og mere bæredygtige trafikløsninger. Skrevet af NOAH-gruppen Jyder Mod Overflødige Motorveje.

 • Notat
 • 9 sider

TTIP og fødevaresikkerhed - en risikabel romance

Om handelsaftalen TTIP’s indflydelse på dansk og europæisk fødevaresikkerhed.

Siden 2013 har EU og USA forhandlet om frihandelsaftalen TTIP (The Transatlantic Trade and Investment Partnership). TTIP er et farligt bekendtskab for den danske og europæiske fødevaresikkerhed. Genmodificerede fødevarer, hormonbøffer og klorkyllinger kan blive hverdagskost i de danske hjem – med en betydelig sundhedsrisiko til følge.

Velegnet til undervisning
 • Hæfte
 • 6 sider

Den korte vækst

Er den økonomiske vækst blot en parantes i menneskets historie? Et undervisningshæfte om vækst i historisk perspektiv.

Dette gratis undervisningshæfte er udarbejdet som baggrundsmateriale til filmen Den korte vækst

Forestillingen om vækst er noget relativt nyt i menneskehedens historie. Langt den største del af menneskets 50.000 år lange histore har været præget af ingen eller kun en minimal vækst. Vækstens forudsætninger, som primært er billige og lettilgængelige energi-og råstofressourcer er ikke mere til stede, og de miljømæssige konsekvenser af den økonomiske vækst er ved at underminere hele grundlaget for vores samfund. Alt tyder på, at vi skal til at indstille os på tiden efter væksten.

 • Fag:Samfundsfag
 • Målgruppe:7-10. klasse, Gymnasie/ungdomsuddannelser
 • Emner:Økonomisk retfærdighed
 • ISBN:978-87-91237-68-3
 • Pris:Gratis
Velegnet til undervisning
 • Hæfte
 • 9 sider

Den grønne vækst

Kan grøn og bæredygtig vækst lade sig gøre? Et undervisningshæfte om grøn vækst.

Dette gratis undervisningshæfte er udarbejdet som baggrundsmateriale til filmen Den grønne vækst

Grøn vækst eller endda bæredygtig vækst er slagord, vi har hørt mange gange i de senere år. Men hvad ligger der egentlig i de fine ord. Kan grøn teknologi udbedre de skadevirkninger, som mange årtiers blind vækst har påført miljøet og Jordens klima og forhindre yderligere skader i fremtiden? Er det virkelig muligt at gøre økonomisk vækst grøn og bæredygtig, eller er det bare undskyldninger for at fortsætte som sædvanligt?

 • Fag:Samfundsfag
 • Målgruppe:7-10. klasse, Gymnasie/ungdomsuddannelser
 • Emner:Økonomisk retfærdighed
 • ISBN:978-87-91237-71-3
Velegnet til undervisning
 • Hæfte
 • 8 sider

Den arbejdsløse vækst

Kan beskæftigelsen klare sig uden vækst? Et undervisningshæfte om vækst og arbejdsløshed.

Dette gratis undervisningshæfte er udarbejdet som baggrundsmateriale til filmen Den arbejdsløse vækst

Vækst er en nødvendig forudsætning for at skaffe arbejdspladser. Uden vækst får vi abejdsløshed, og arbejdsløshed vil vi jo ikke have, så vækst er altså uundgåeligt. Men der er en anden side af historien. Vækst bygger på en stigende produktivitet, og en stigende produktivitet sker normalt ved hjælp af teknologi, som erstatter menneskelig arbejdskraft. Man kunne altså lige så godt sige, at vækst skaber arbejdsløshed. Men det kunne være, der også er en anden vej – en anden måde at se tingene på.

 • Fag:Samfundsfag
 • Målgruppe:7-10. klasse, Gymnasie/ungdomsuddannelser
 • Emner:Økonomisk retfærdighed
 • ISBN:978-87-91237-72-0
 • Pris:Gratis
 • Hæfte
 • 9 sider

Den grænseløse vækst - er eksponentiel vækst mulig?

Er grænseløs vækst mulig?

Dette gratis undervisningshæfte er udarbejdet som baggrundsmateriale til filmen Den grænseløse vækst

Siden den såkaldte finanskrise begyndte i 208 har vi næsten dagligt hørt politikere og økonomer snakke om vækst. “Vi skal have gang i væksten“ har det lydt fra både højre og venstre side af det politiske spektrum. Men hvad er det egentlig for en vækst, de snakker om? Og er drømmen om den uendelige økonomiske vækst overhovedet realistisk. Måske har vi allerede overskredet grænserne for, hvor meget vores materielle forbrug kan vokse.

 • Fag:Samfundsfag
 • Målgruppe:7-10. klasse, Gymnasie/ungdomsuddannelser
 • Emner:Økonomisk retfærdighed
 • ISBN:978-87-91237-69-0
 • Pris:Gratis
 • Rapport
 • 19 sider

Agriculture in Denmark

Report on the Danish agricultural system

This report is a contribution to "Pathways to a Nordic food system that contributes to reduced emissions of greenhouse gases and air pollutants” with financial support from The Nordic Council of Ministers. In English

 • Rapport
 • 12 sider

De skjulte omkostninger i EU's handelsaftaler

Denne rapport afslører, at europæiske skatteydere allerede har betalt mindst kr. 26.000.000.000 til private investorer gennem en mekanisme i internationale handelsaftaler.

Mekanismen – kendt som ISDS – vil blive mere udbredt, hvis EU’s handelsaftaler med Canada og USA går igennem som planlagt.

 • Hjemmeside

CCS-info

NOAHs hjemmeside om CCS (Carbon Capture and Storage)