Future Nordic Diets: Exploring ways for sustainably feeding the Nordics

Mad og landbrug Vi er kommet nærmere en definition på bæredygtig kost

Her er opskriften på, hvordan vi brødføder Nordens befolkning uden at ødelægge miljø, natur og klima

21. december 2017 · Kl. 10:58 Nyhed

Det globale fødevaresystem belaster miljø, natur og klima mere end godt er. Husdyrhold tegner sig for den største belastning, bl.a. fordi det meste af verdens landbrugsjord bruges til at dyrke foder. Omstilling til et ressourceeffektivt og økologisk jordbrug vil løse mange af de problemer, vores fødevaresystem forårsager for øjeblikket. Men det kræver, at vi også ændrer på, hvad vi spiser. Det viser undersøgelsen Future Nordic Diets, som Sveriges Landbrugsuniversitet har lavet i samarbejde med NOAH og andre nordiske NGO’er.

- En større del af kosten skal være vegetabilsk, men der er også animalske produkter på en bæredygtig menu, for husdyr kan bidrage til at bevare biodiversiteten, siger Bente Hessellund-Andersen fra NOAH

I rapporten når vi frem til, at vi i gennemsnit kan spise ca. 80 gram kød per uge, hvis husdyr primært holdes på de naturområder, der bedst kan bevares, når de afgræsses af husdyr. Dyrenes foder suppleres med rester fra fødevareindustrien. Hvis vi også lader kløvergræs fra det økologiske sædskifte indgå som foder, kan vi spise ca. 150 gram kød per uge.

- I scenariet med 150 gram kød per uge kan vi opretholde vores nuværende forbrug af mælkeprodukter, og samtidig bringe kostens klimabelastning ned på, hvad der svarer til en udledning på 0,48 ton CO2 per person per år. Hvis kløvergræsset i det økologiske sædskifte ikke anvendes som husdyrfoder, kan vi i gennemsnit spise 80 gram kød ugentligt, og forbruget af mælkeprodukter skal halveres. Til gengæld bliver klimabelastningen mindre, nemlig kun hvad der svarer til 0,36 ton CO2-udledning per person per år, siger Bente Hessellund-Andersen.

Begge scenarier er balanceret, så vi får dækket vores behov for energi, proteiner og andre vigtige næringsstoffer, hvis vi supplerer med fisk én gang om ugen. (Se i øvrigt oversigten over forudsætninger på side 20 i rapporten).

Hvis scenariet med 150 gram kød per uge gennemføres, kan vi brødføde 37 millioner mennesker allerede i 2030, dvs. otte millioner flere, end der til den tid forventes at bo i Norden. I 80 grams-scenariet kan vi brødføde 31 millioner mennesker, dvs. to millioner flere, end der til den tid bor i Noden. Begge scenarier reducerer klimabelastningen markant. Scenariet med færrest dyr er bedst for klimaet, mens det med flere husdyr bidrager mest til den globale fødevareforsyning.

Interessen for bæredygtig kost er heldigvis voksende. Og både offentlige og private institutioner har arbejdet for at øge andelen af ​​vegetarretter i skolekøkkener og kantiner. Det er især sket i forbindelse med omlægning til økologisk mad.

- I Sverige går Fødevarestyrelsen direkte ind med anbefalinger om at reducere ​​mængden kød i kosten. Og sidste år blev der fremlagt en fødevarestrategi for Sverige, som bragte mad og landbrug tættere på hinanden. Strategien kan dog kritiseres for at have for lille fokus på miljø og bæredygtighed, siger Kajsa Pira fra AirClim i Sverige, som også har været med til at skrive rapporten.

Danmark mangler mål for en bæredygtig kost. Folketinget bør vedtage virkemidler og anbefalinger, som kan danne grobund for en omstilling til en mindre produktion af husdyr og mindre kød i vores spisevaner.

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!