businessmænd

Udenrigsministeren Intet dansk engagement i traktat om virksomheder og menneskerettigheder

NOAH og Afrika Kontakt har spurgt udenrigsminister Anders Samuelsen, om Danmark deltager i udarbejdelsen af FN’s traktat for virksomheder og menneskerettigheder. Ministeren har på fem spørgsmål klart svaret at Danmark ikke påtænker engagement.

27. juni 2018 · Kl. 08:22 Nyhed

Siden 2014 og oprettelsen af en åben mellemstatslige arbejdsgruppe under FN's Menneskerettighedsråd er lande verden over blevet opfordret til sammen at udvikle en juridisk bindende traktat til at regulere transnationale virksomheders aktiviteter med hensyn til menneskerettigheder. I dag eksisterer der kun frivillige retningslinjer på internationalt plan, hvilke ikke formår at holde virksomheder og deres forsyningskæder fuldt ansvarlige for krænkelser af menneskerettighederne og miljøødelæggelser. Derfor bør stater og regionale organisationer som EU deltage konstruktivt i debatten for at oprette et nyt, effektivt og pålideligt instrument.

Læs mere om traktaten

Fra de forrige sessioner i FN om traktaten har det fremgået at Danmark ikke har deltaget. Anders Samuelsen svarer til NOAH og Afrika Kontakt på fem spørgsmål, som viser at dette ikke vil ændre sig. Danmark har og planlægger at deltage gennem en fælles EU-position, men det er vigtigt at holde sig for øje, EU ikke har mandat til at deltage i forhandlingerne, det er medlemsstaternes kompetence. EU kan kommentere på processen, men har ikke udarbejdet en fælles position, der omfatter alle medlemslandenes synspunkter. EU's holdning har været negativ, med gentagne forsøg på at blokere processen. Det er derfor essentielt at medlemsstaterne og Danmark aktivt deltager i processen i national regi.

Anders Samuelsen forsøger i sine svar, på samme vis som EU, at udvande traktaten, ved at henvise til at omfanget skal være et andet end det, der blev fastsat i 2014. Det understreger regeringens og EU’s dobbelte dagsorden når det kommer til rettigheder over for forpligtelser for virksomheder.

Samtidig henviser ministeren til at traktaten skal have en merværdi i forhold til FN's vejledende principper, som er et sæt frivillige standarder vedtaget i 2011. Der er dog stor forskel på frivillige retningslinjer og en bindende traktat, hvorfor FN’s traktat er uhyrlig vigtig for borgere og miljøet.


Se svarene her:

http://www.ft.dk/samling/20171/almdel/euu/spm/116/svar/1497746/index.htm

http://www.ft.dk/samling/20171/almdel/euu/spm/117/svar/1497745/index.htm

http://www.ft.dk/samling/20171/almdel/EUU/spm/118/index.htm

http://www.ft.dk/samling/20171/almdel/EUU/spm/119/index.htm

http://www.ft.dk/samling/20171/almdel/EUU/spm/120/index.htm

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!