cesta
cesta

Ny rapport International solidaritet og kampen mod virksomheders straffrihed

Sammen med søsterorganisationer i Latinamerika udgiver NOAH denne rapport med refleksioner fra Latinamerika over COVID-19 og virksomheders overtrædelse af menneskerettighederne og kollektive rettigheder.

13. september 2022 · Kl. 09:35 Nyhed

Friends of the Earth Latin America and the Caribbean (ATALC) tror på, at miljøretfærdighed må indebære kampen for alt livs værdighed set fra miljømæssige, sociale, økonomiske og ligestillingsperspektiver. At opnå denne form for retfærdighed indebærer en politisk modstand mod de kapitalistiske aktører, som beriger sig selv ved systematisk at undergrave hårdt tilkæmpede rettigheder. Rettigheder undergraves gennem miljøuretfærdigheder som land grabbing, ødelæggelse af territorier, privatisering, vareliggørelse og finansialisering af vand. De undergraves yderligere gennem stigmatisering, forfølgelse, anholdelser og mord på mennesker, som repræsenterer kollektive kampe for rettighed, land og selvbestemmelse.

ATALC mener, at international solidaritet, som den kommer til udtryk gennem politisk handling og mobilisering, er et nødvendig modsvar på de brutale angreb på retten til mad, vand og sundhed, der sker i regionen i dag. Overgrebene bliver forstærket af magtkoncentrationen hos de multinationale virksomheder, nationale eliter og regeringer styret af neoliberalismen. I denne publikation diskuterer vi, hvilken slags solidaritet vi vil skabe og praktisere i konteksten af COVID-19-pandemien. Gennem pandemien blev de transnationale virksomheders kontrol af territorier og offentlige politikker styrket i Latinamerika gennem den undtagelsestilstand, som den globale sundhedskrise bragte med sig.

COVID-19-pandemien er et udtryk for en systemisk krise, og pandemiens konsekvenser, samt dens håndtering, viser, at neoliberalismen ikke er gangbar, og at dens doktriner og handlinger går imod det at have omsorg for livet. I publikationen beskriver vi de modsvar, som folk, deres organisationer og bevægelser har udarbejdet sammen i et mangfoldigt fællesskab gennem tillid og strategisk planlægning. Denne folkelige modstand kommer blandt andet til udtryk i Continental Platform for Democracy and Against Neoliberalism, der er et netværk af forskellige sociale bevægelser, der arbejder for demokratisk deltagelse og mod udvidelsen af neoliberale politikker i regionen.

Find hele rapporten her.

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!