Aktion mod GMO

Svar til Etisk Råd Ingen grund til GMO

Det Etiske Råd udgiver i dag en rapport om brugen af genmodificerede afgrøder (GMO). Men teknologien rummer flere problemer end svar på landbruget og fødevareforsyningens udfordringer.

15. november 2016 · Kl. 09:00 Pressemeddelelse

Brugen af sprøjtegift stiger med brugen af GMO, da de fleste GMO-afgrøder er udviklet til at virke sammen med en sprøjtegift. Det udvikler resistent ukrudt, som igen kræver stærkere sprøjtegifte. GMO skaber et landbrug baseret på helt ens planter, som mindsker biodiversiteten og gør fødevareproduktionen sårbar.

Der er ingen videnskabelig enighed om de sundhedsmæssige konsekvenser, hvor især virkningen med sprøjtegift er påvist problematisk for husdyr fodret med GMO-foder.

GMO-teknologien er så problemfyldt, at det ikke giver nogen mening at overveje den. Samtidig har GMO ikke leveret på de problemer, teknologien har hævdet at kunne løse: Vi ser ingen forhøjede udbytter, ingen øget fødevareproduktion og ingen svar på klimaudfordringen”, udtaler June Rebekka Bresson fra miljøorganisationen NOAH.

GMO-teknologien forværres af, at få virksomheder kontrollerer de patenterede GMO-afgrøder, så landmænd bliver afhængige af de dyre frø. En udgift landmænd i især udviklingslande ikke har råd til, og GMO-afgrøder får derfor den omvendte effekt på fødevaresikkerheden. Samtidig er de fleste GMO-afgrøder foderafgrøder og ikke et forsøg på at brødføde befolkningen. Løsningerne findes derimod allerede.

Der produceres allerede flere kalorier end vi har brug for på verdensplan. Vi mangler ikke teknologien, men i stedet lige adgang til ressourcer, lige fordeling og en større produktion af fødevarer i stedet for foder. GMO er derimod i sig selv problematiske, da de er dyre at udvikle og bruge, kræver et højt energiinput og skaber landbrug, der ikke er modstandsdygtige”, forklarer June Rebekka Bresson

NOAH mener at vi i stedet for at satse på GMO bør udvikle på de planteafgrøder, som har oprindelse i lokalområder og er tilpasset det lokale klima verden over.

For uddybning:
Materialer fra NOAHs nyligt afholdte GMO-konference
Rapporten GMO – gavn for hvem?

Kontakt
June Rebekka Bresson
2183 5789
june@noah.dk

Nanna Langevad Clifforth
5151 7724
nanna@noah.dk

GMO

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!