• Notat
  • 8 sider

Redigering af sandheden

Landbruget er fanget i en ond spiral. Industrielt landbrug og især produktionen af dyrefoder er en vigtig årsag til drivhusgasemissioner og klimaforandringer, men landbrugssektoren kæmper med konsekvenserne af klimaforandringerne. Stigende temperaturer, ekstreme vejrhændelser og andre uforudsigelige forhold truer landbrugsproduktionen, hvilket igen bringer fødevareproduktionen i fare.

1. november 2021 · Kl. 12:47 Materiale

Effektive løsninger må nødvendigvis være todelte: vi skal reducere landbrugets miljøpåvirkninger, og vi skal gøre sektoren mere modstandsdygtig over for klimaforandringer.

Biotekvirksomheder hævder, at de har løsningen: nye genmanipulerede organismer (GMO’er). Men i mere end tyve år har biotekindustrien lovet, at de kunne ændre problemerne i fødevareproduktionen: gøre planterne mere modstandsdygtige over for tørke, afgrøderne mindre afhængige af gødning ‒ samt andre teknologier, der aldrig er blevet til noget.

Nu to årtier senere er disse teknologier stadig ikke kommet på markedet. Men alligevel promoverer de samme biotekvirksomheder en ny generation af GMO-metoder. Et eksempel er CRISPR, et værktøj, som de hævder kan redigere i DNA, tilføje eller undertrykke genernes naturlige træk i planter og dyr. Bioteklobbyister anmoder nu Europakommissionen om at deregulere disse nye GMO’er og afvise alle beviserne på de tilknyttede risici.

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!