desertec

EURATOM Den nye EU-energipakke er ikke tilstrækkelig

EURATOM-traktaten må opgives eller reformeres og man bør satse på et Europæisk Fællesskab for Vedvarende Energi og Energieffektivitet, som kan udgøre nutidens svar på Den Europæiske Kul- og Stålunion, hvis den grønne energiomstilling skal gennemføres i tide.

22. december 2016 · Kl. 01:38 Pressemeddelelse

Den 30. november fremlagde EU-kommissionen en stor energipakke. Den er en del af EU’s 2030-ramme for klima- og energipolitikker, som indeholder reduktionsmål for drivhusgasemissioner på mindst 40 % inden 2030. Pakken omfatter bl.a. forslag om energieffektivitet, VE, elforsyningssikkerhed, forvaltningsregler for energiunionen, mobilitet, innovation, bygningsrenovering, mere miljøvenligt design, samt tiltag, der skal fremme offentlige og private energiinvesteringer [1].

Imidlertid er den langt fra nok til at sikre den grønne omstilling af EU’s energiforsyning, som Parisaftalen lægger op til, hvis 2° C målet skal nås [2]. Selvom den fastsætter et bindende mål for energieffektivitet på 30 % i 2030 og forbedrer vilkårene for lokalt ejet, decentraliseret energi, bidrager den ikke nok til udfasningen af fossile brændsler og atomkraft.

”Hvis de såkaldte kapacitetsmekanismer, der ikke skelner mellem VE, atomkraft og fossile brændsler som grundlast i energiforsyningen, bliver indført, vil det bringe hele den grønne omstilling i fare”, udtaler Palle Bendsen fra NOAH Friends of the Earth Denmark’s Urangruppe. ”Det samme gælder, hvis nye VE-installationer ikke længere skal have mulighed for at få fortrinsret til ledningsnettet. Tværtimod gælder det om at stimulere decentral energiproduktion hos de såkaldte prosumere meget mere end energipakken lægger op til [3]. En anden vigtig forudsætning for en reel omstilling er, at bioenergi i stor skala ikke regnes for vedvarende energi [4]. Og først og sidst skal omstillingen styres af drivhusgasbudgettet – og EU’s fair andel af det. Med denne energipakke vil den grønne omstilling ske langsommere end før, fordi fossile brændsler og atomkraft ikke bliver faset ud”.

Diskriminationen af de vedvarende energikilder starter allerede på EU’s konstitutionelle niveau: A-kraften har stadigvæk sin egen specielle forfatningstraktat – EURATOM-traktaten – hvilket betyder, at en enkelt energikilde og en enkelt industrisektor bliver behandlet anderledes end alle andre sektorer, fordi EURATOM legaliserer direkte og indirekte økonomisk støtte [5]. Enhver politik, der tager sigte på at skabe lige konkurrencevilkår for VE i EU må derfor som minimum indeholde planer om afvikling eller revision af EURATOM-traktaten. Hvis dette ikke er muligt på kort eller mellemlangt sigt, bør man overveje en énsidig tilbagetrækning fra traktaten. At dette juridisk er muligt, er bekræftet fra mange sider [6].

”Herudover bør man udforske alle de politiske mekanismer på det europæiske niveau, inklusive EU’s forfatningsniveau, der tager sigte på at udvikle og udbrede den vedvarende energis teknologier. Den institutionelle betingelse for en sådan omstilling er et Europæisk Fællesskab for Vedvarende Energi og Energieffektivitet, som kan udgøre nutidens svar på Den Europæiske Kul- og Stålunion”, udtaler Niels Henrik Hooge fra NOAH Friends of the Earth Denmark’s Urangruppe. ”Tidligere i år præsenterede den østrigske regering et forslag til en protokol, der skal tilknyttes Lissabon-traktaten som anneks. Hensigten er at forankre energiomstillingen i EU- forfatningen. Der er tale om et fuldt udarbejdet tekstudkast, der har energiunionen som baggrund. Protokollen bliver understøttet af flere europæiske lande, men er stadig ikke blevet diskuteret i Folketinget”. [7]

 

For nærmere oplysninger, kontakt:

Niels Henrik Hooge, tlf.: 21 83 79 94, e-mail: nielshenrikhooge(at)yahoo.dk og Palle Bendsen, tlf.: 98 14 76 95, (mob.) 30 13 76 95, e-mail: palle(at)bendsen.dk

Noter:

[1] Pressemeddelelse, EU-kommissionen: Ren energi til alle europæere – nu skal Europas vækstpotentiale udnyttes, 30/11 2016: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4009_da.htm

[2] Høringssvar fra NOAH Energi og Klima vedrørende EU-Grønbogen ”En ramme for klima- og energipolitikkerne frem til 2030”, 24/5 2013: https://noah.dk/sites/default/files/2016-12/2013-05-24%20NOAHs_hoeringssvar_groenbog_EU_klimapakke_2030.pdf

[3] En nylig undersøgelse viser, at 112 mio. prosumere (“production by consumers”) kan dække 19 % af EU’s elbehov allerede i 2030. I 2050 vil 264 mio. prosumere, svarende til halvdelen af EU’s befolkning, kunne dække 45 % af dette behov, jf. CE Delft: The potential of energy citizens in the European Union, September 2016: http://www.foeeurope.org/potential-energy-citizens-european-union-260916

[4] Biofuelwatch, Corporate Europe Observatory, EcoNexus, Global Forest Coalition, NOAH-Friends of the Earth Denmark, Rainforest Rescue/Rettet den Regenwald, Transnational Institute, World Rainforest Movement: Declaration: Large-scale bioenergy must be excluded from the renewable energy definition, November 2015: http://wrm.org.uy/other-relevant-information/declaration-large-scale-bioenergy-must-be-excluded-from-the-renewable-energy-definition/

[5] Conference documentation, Energy Intelligence for Europe, The Euratom Treaty and Future Energy Options: Conditions for a Level Playing Field in the Energy Sector, Copenhagen, September 2005: http://energyintelligenceforeurope.dk/documentation.html       

 [6] Se f.eks.: Prof. Dr. Bernhard Wegener: Die Kündigung des Vertrages zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft (EURATOM), Europa-, völker- und verfassungsrechtliche Optionen der Bundesrepublik Deutschland mit grünen Schlussfolgerungen aus dem Euratom-Gutachten, März 2007: http://www.gruene-bundestag.de/cms/publikationen/dokbin/170/170871.pdf

[7] Draft Protocol Annexed to The Treaty on European Union and The Treaty on the Functioning of the European Union on the Energy Transition and to Promote Environmentally Friendly Forms of Energy in the European Union: https://noah.dk/sites/default/files/2016-12/Protocol%20on%20energy%20transition_0.pdf

For en generel orientering om problemstillingerne, se: Niels Henrik Hooge: EU som Europæisk Fællesskab for Vedvarende Energi og Energieffektivitet, Kritisk Debat 17/10 2016: http://kritiskdebat.dk/articles.php?article_id=1747

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!