miljøflygtninge og Klima

Debatmøde Klima- og miljøflygtninge – hvad er Europas ansvar?

8. november 2016 · Kl. 12:41 Nyhed

Onsdag den 23. november kl. 16.30-18.45 afholder miljøbevægelsen NOAH et debatarrangement i Europa-Huset, Gothersgade 115, 1123 København K.

Kom og hør nærmere om:

Hvordan stigende efterspørgsel på land og ressourcer – især i det globale Syd – kan skabe ændringer i lokalbefolkningers lokalmiljø og påvirke deres muligheder for at få mad på bordet – og hvordan dette  kan lede til migration.

Hvilken rolle klimaforandringerne spiller for lokalbefolkningers muligheder for at dyrke afgrøder – og i hvilket omfang klimaflygtninge er et stigende problem.

Globale årsager og hvordan Europa påvirker disse miljø- og klimaforhold med EU’s politikker.

Arrangementet er udsolgt.

Program

16.30-16.35 – Velkomst 

16.35-17.00 – Hvad er klimaflygtninge og hvad har det med klimaretfærdighed at gøre? 
Rolf Hernø, CARE Danmark, forhenværende medlem af Udviklingspolitisk Råd

17.00-17.30 – Internationale investeringer i jord: Ændret ejendomssikkerhed og livsgrundlag for lokale bønder
Rikke Brandt Broegaard, Adjunkt, Institut for Geovidenskab, Københavns Universitet.

 17.45-18.10 - Miljøflygtninge i lyset af Europas stigende efterspørgsel på land
Nanna Clifforth og Natalia Lehrmann, NOAH, Forum for Madsuverænitet

 18.10-18.20 – Anbefalinger fra oplægsholderne

18.20-18.45 – Paneldebat med input fra deltagerne

Baggrund for arrangementet

Klimaforandringer og øget pres på verdens ressourcer og land

Antallet af mennesker på flugt er i dag på sit højeste siden anden verdenskrig. FN peger på, at omkring 65 millioner er på flugt på grund af krig, konflikt, epidemier og mangel på mad. FN’s miljøorgan UNEP har anslået, at omkring halvdelen af verdens flygtninge kan betragtes som miljøflygtninge – det vil sige mennesker, der er fordrevet på grund af ændringer i deres naturlige lokalmiljø – og i 2011 vurderede FN, at antallet ville stige til omkring det dobbelte i 2020. Som noget nyt anerkender FN’s New York-deklaration for flygtninge og migranter, at folk kan fordrives pga. miljø- og klimaændringer.

Derudover viser studier, at der er et tydeligt sammenfald mellem oprør og fødevarekriser. Blandt andet fandt det arabiske forår, der igangsatte Syriens borgerkrig, sted i forlængelse af de globale fødevarekriser i 2007-2008 og 2010-2011 og den værste tørkeperiode i Syrien i nyere tid.

Efterspørgslen på og finansiel spekulation i råvarer og land er i de senere år steget betydeligt og mærkes især i det globale Syd, hvor udenlandske investorer i stigende omfang får adgang til land. Disse handler har ofte store konsekvenser for miljøet og lokalbefolkninger, hvis land overtages og konverteres til plantager eller benyttes til udvinding af råstoffer. De accelererende klimaforandringerne virker sammen med og forværrer andre kriser med store konsekvenser for det globale Syd.

EU er netop kommet med en global strategi, der ikke mindst har til hensigt at takle mange af de kriser, Europa og verden står over for, herunder migrations- og klimakriserne. Men peger EU’s politikker i den rigtige retning? NOAH vil med dette arrangement forsøge at finde svar på, hvad der skal til for at vi kan forebygge den stigende globale migration.

Programbeskrivelse

16.30-16.35 – Velkomst og præsentation af programmet

16.35-17.00 – Hvad er klimaflygtninge og hvad har det med klimaretfærdighed at gøre?
Rolf Hernø – CARE Danmark, forhenværende medlem af Udviklingspolitisk Råd

Rolf Hernø vil forklare, hvad der driver mennesker til at flygte fra klimaforandringer, hvorfor ”klimaflygtninge” ikke anerkendes internationalt, hvilke områder i verden, der er særligt udsatte og hvorledes EU og Danmark kan støtte udsatte områder. Oplægget vil komme ind på, hvorledes klimatilpassede landbrugspraksisser f.eks. kan bidrage til, at klima-udsatte befolkningsgrupper kan opretholde deres livsgrundlag på baggrund af CAREs erfaringer. Oplægget vil også komme ind på klimaretfærdighed og lægge op til diskussion af, hvem der forårsager udledning og hvordan det påvirker de fattige landes ret til og muligheder for udvikling.

17.00-17.30 – Internationale investeringer i jord: Ændret ejendomssikkerhed og livsgrundlag for lokale bønder
Rikke Brandt Broegaard, Adjunkt, Institut for Geovidenskab, Københavns Universitet.

Rikke Brandt Broegaard vil tale om udenlandske investeringer i landbrugsprojekter der involverer jordrettigheder. Hendes arbejde fokuserer på den usikkerhed, det kan skabe for lokale jordbrugere, når udenlandske investorer opnår rettigheder til jord i udviklingsland, og hvordan det påvirker livsgrundlaget lokalt.

Rikke Brandt Broegaard vil præsentere resultater fra casestudier i Laos, Sydøstasien, hvor der gives meget store jordarealer til anvendelse af udenlandske firmaer. I sit arbejde er hun ikke decideret stødt på, at det fik folk til at flytte fra området – men det er heller ikke noget hun har haft fokus på i sin forskning. Casen eksemplificerer det modsætningsforhold der ofte er mellem nationale og regionale regeringer, der ønsker udenlandske investeringer i landbruget, og lokalbefolkningen, der risikerer at miste adgang til jord og vand mv. På samme måde præges debatten om den stigende efterspørgsel fra udenlandske investorer på jord i udviklingslande af meget forskellige beskrivelser af hvilke udviklings-effekter disse investeringer har – fra modernisering af landbruget og skabelse af jobs, fødevaresikkerhed og eksportindtægter, til fortrængning af lokales adgang til jord og vand – og derved også jobs. Netop udviklingseffekter af landbrugsinvesteringer i Afrika er et spørgsmål som Rikke arbejder videre med i et nystartet forskningsprojekt.

17.30-17.45 – Pause – kaffe, the mv.

17.45-18.10 - Miljøflygtninge i lyset af Europas stigende efterspørgsel på land
Nanna Clifforth og Natalia Lehrmann, miljøbevægelsen NOAH, Forum for Madsuverænitet

NOAH vil pege på, hvad en miljøflygtning er og hvordan stigende global migration kan hænge sammen med det stigende efterspørgsel på råvarer og pres på land og land grabbing, dvs. udenlandske firmaers overtagelse af land.

Derudover vil oplægget komme ind på, hvor stor EU’s efterspørgsel på land er og hvordan forskellige EU-politikker påvirker den globale efterspørgsel på land – blandt andet hvordan EU’s stigende efterspørgsel på bioenergi fremmer efterspørgslen på land og hvorledes frihandelsaftaler, der åbner markeder for store investorer kan bidrage til land grabbing. NOAH vil også komme med anbefalinger til, hvorledes man kan understøtte retfærdig, bæredygtig forvaltning af land, der sikrer små landmænds rettigheder og bæredygtig forvaltning af land, herunder komme ind på begreberne madsuverænitet og miljøretfærdighed samt med et bud på en alternativ handelspolitik.

18.10-18.20 – Anbefalinger fra oplægsholderne  

Oplægsholderne kommer hver med de tre vigtigste anbefalinger til at takle det stigende pres på ressourcer og land i udviklingslandene – og dermed miljø- og klimamigration.

18.20-18.45 – Paneldebat med input fra deltagerne

Hvad bør Europa – med opbakning fra Danmark – gøre for at forebygge at mennesker må migrere på grund af ændrede klima- og miljøforhold?

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!