• Video
  • 7 min

Den globale opvarmning - Konsekvenserne

På trods af klimaforskernes advarsler fortsætter vi med at udlede drivhusgaser, og vi begynder nu for alvor at se konsekvenserne af vores handlinger. De initiativer, der indtil nu er foretaget for at reducere udledningerne, er langt fra tilstrækkelige til at forhindre en fremtidig klimakatastrofe.

Handler vi ikke nu, kan konsekvenserne for de fremtidige generationer bliver uoverskuelige.

Du kan finde uddybende materiale til filmen på www.global-klima.org

Filmen er del af en serie af klimafilm produceret med støtte fra Europa Nævnet og Undervisningsministeriets Udlodningsmidler. Se alle film på NOAHkanalen

Læs om klimaforhandlingernes historie i publikationen Det lange spil om klimaet - Historien om de internationale klimaforhandlinger, deres baggrund og EU

Publikationen kan sammen med filmene anvendes i undervisningen i samfundsfag og i specielle forløb om klima.

Støt med engangsbeløb

Støt via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 15.200).