På trods af alle advarsler om global opvarmning og en stigende risiko for en olieforsyningskrise opfører specielt de rige lande sig stadig som en narkoman, der hellere vil lyve og stjæle end opgive sin afhængighed.

Men der er ikke nogen vej uden om mere. Skal den globale opvarmning bringes under kontrol, må vi afvikle brugen af de fossile brændsler i løbet af få årtier. Kravet til os selv er derfor, at vi bremser op for væksten i energiforbrugende apparater. Med det udgangspunkt kan vi nedsætte vores energiforbrug kraftigt ved hjælp af de teknologiske midler, der allerede nu er tilgængelige. Derefter vil det være rimelig uproblematisk at tilfredsstile vores energibehov ved hjælp af vedvarende energikilder som vind, bølger, sol og biomasse.

Fremtidens energiforsyning skal være langt mere fleksibel end det energiforsyningssystem, vi kender i dag. Årsagen er først og fremmest, at nogle typer vedvarende energi, for eksempel sol og vind, ikke altid leverer energien, når behovet er størst. Kravet til fleksibilitet vil stige, efterhånden som en stigende del af vores el og varme kommer fra vedvarende energi, og efterhånden som også transportsektoren går fra fossil energi og over til vedvarende energi.

Denne fleksibilitet kan opnås ved en kombination af at bruge biomassefyret kraftvarme, store sæsonvarmelagre til at opbevare varmt vand fra varme til kolde perioder og varmepumper, som kan omdanne overskuds-el til varme. Mange af disse teknologier er allerede på plads. Andre som f.eks. batteriteknologien og brintteknologien er stadig under udvikling.

Fremtidens energiforsyning vil være meget anderledes end den nuværende, og der er mange udfordringer undervejs. Men samlet set er det langt fra en uoverkommelig opgave at indrette energisystemet til en 100 % vedvarende energiforsyning.

Det mener NOAH

  • NOAH kræver at brugen af fossile brændsler hurtigst muligt udfases i energiforsyning og transport.
  • NOAH arbejder for, at minimere det samlede energiforbrug.
  • NOAH arbejder for, at den danske CO2-udledning ophører uden brug af CO2-lagring (CCS) og agrofuels, så Danmark får et 100% vedvarende energiforsyningssystem senest i år 2030.
  • NOAH har arbejdet for en stærk klimalov med Klima SOS-kampagnen
  • NOAH arbejder for lokal fællesejet vedvarende energi i kampagnen CommunityPower. Du kan læse mere her

 

Kontaktpersoner:

Palle Bendsen – palle(at)noah.dk; Henning Bo Madsen – hbm-tarm(at)live.dk