gmo

GMO NOAH opfordrer den danske regering til at forbyde GMO på dansk territorium

Ny EU-lov giver den danske regering mulighed for at forbyde genmodificerede afgrøder.

18. marts 2015 · Kl. 15:22 Pressemeddelelse

De europæiske regeringer stemte den 2. marts for en ny lovgivning, der giver EU-landene mulighed for at forbyde genmodificerede (GM) afgrøder. [1] NOAH opfordrer derfor den danske regering til at fremlægge et lovforslag, som forbyder dyrkning af GM-afgrøder på dansk territorium.

Afstemningen den 2. marts er resultatet af fems års forhandlinger i EU, og den nye GMO-lov giver – for første gang – medlemslandene rettigheder til at forbyde hele sorter af GM afgrøder. [2] GMO er skadeligt for miljøet, da dyrkningen medfører øget brug af sprøjtemidler, resistent ukrudt og forurening af ikke GMO-afgrøder.

Nanna L. Clifforth fra NOAH udtaler: “Den nye lov giver de nationale regeringer i EU en kæmpe chance for at lukke for muligheden for dyrkning af GM-afgrøder. Landene bør derfor forbyde alle former for GM-afgrøder og dermed opfylde flertallet af borgernes ønske om at skubbe landbruget i en grønnere retning”.

Flere NGO’er og det Europæiske Parlament har dog kritiseret den nye lovgivning for at inddrage biotekindustrien på en hidtil uset måde. Et medlemsland skal således først konsultere med biotekindustrien, før medlemslandet kan forbyde GM afgrøder. [3] NOAH deler denne kritik og påpeger, at landets suveræne ret til at regulere ikke må kompromitteres i og med den nye GMO-lov.

NOAH støtter Enhedslistens forslag til folketingsbeslutning om forbud mod GMO-dyrkning.

På baggrund af den nye GMO-lov stillede Enhedslisten i går et forslag om at forbyde GMO-dyrkning på dansk territorium. Dette forslag indeholder begrundelser for, hvorfor Danmark bør benytte den nye lov.

Nanna L. Clifforth udtaler: ”NOAH støtter Enhedslistens forslag, og ser det som en afgørende mulighed for at benytte den nye lov til at forbyde dyrkning af GMO i Danmark. Vi bør generelt være forsigtige med GM-afgrøder, der forurener de konventionelle og økologiske landbrug irreversibelt.

Den nyeste, videnskabelige rapport om GMO konkluderer, at der ikke er konsensus om sikkerheden af GM-afgrøder” [4]. 

Nanna Clifforth fortsætter: ”Danmark bør være foregangsland og fremme et bæredygtigt og GMO-frit landbrug, og vi håber derfor, at regeringen vil støtte Enhedslisten forslag. Regeringen kan fremme sin seneste ”økologiplan Danmark” ved at støtte op om Enhedslistens forslag. Økologisk landbrug og GMO landbrug ikke er forenelige i et lille land som Danmark”. [5]

*****

Hvad betyder den nye lovgivning?

De bioteknologiske virksomheders rolle: Hvis en regering ønsker at forbyde en GM sort, har de bioteknologiske virksomheder den største indflydelse på beslutningsprocessen. Men regeringerne er dog også i stand til at forbyde GM afgrøder, uden industriens medbestemmelse. Friends of the Earth kritiserer idéen om, at suveræne stater bør bede om tilladelse fra virksomhederne, til at begrænse dyrkningen af GM sorter.

Hvilke afgrøder kan forbydes: Regeringerne har retten til at forbyde GM afgrøder, defineret ved sort eller egenskaber; f.eks. alle majsplanter, eller alle pesticidresistente afgrøder. Dette er et kæmpe skridt i bekæmpelsen mod GM-industrien i Europa.

Hvornår er det muligt at forbyde GM afgrøder: En regering kan indlede et forbud i op til ti år, enten under beslutningsprocessen i EU, eller til enhver tid derefter. En regering har retten til at ophæve forbuddet, uden varsel.

Miljøpåvirkninger: Det er uklart om landene har retten til at forbyde GMO-afgrøder på baggrund af miljømæssige hensyn – på det regionale niveau. Den nuværende politik vurderer kun potentielle miljøhensyn på det europæiske niveau.

For flere informationer, venligst kontakt:
Nanna Clifforth, NOAH – Friends of the Earth, nanna@noah.dk, +45 51517724
Mute Schimpf, food campaigner at Friends of the Earth Europe, mute.schimpf@foeeurope.org+32 475 703475

***

Referencer:

[1] http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/02/150227-compet-indicative-programme/

[2] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2014-0038&language=EN

[3] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2014-0038&language=EN

http://www.foeeurope.org/sites/default/files/publications/letter_to_meps_-_take_corporate_power_out_of_gm_decision_making.pdf

[4] “300 uafhængige forskere fastslår i en ny rapport, at der ikke er konsensus om sikkerheden af GMO. Derfor skal vi ikke dyrke og spise GMO i Europa: http://www.enveurope.com/content/27/1/4/abstract

[5] http://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/regeringen-styrker-oekologien-i-ny-handlingsplan-1/
http://fvm.dk/fileadmin/user_upload/FVM.dk/Dokumenter/Landbrug/Indsatser/Oekologi/OekologiplanDanmark.pdf

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!