• Rapport
 • 32 sider

De strategiske CAP-planer - en grøn aftale eller ingen aftale?

Den fælles landbrugspolitik (CAP) er et magtfuldt stykke lovgivning, som spiller en nøglerolle i hvorvidt Den europæiske grønne pagt og “fra jord til bord”-strategi vil briste eller bære.

 • Hæfte
 • 10 sider
Velegnet til undervisning
 • Rapport
 • 76 sider

Kødatlas 2022 - Fakta og figurer om de dyr, vi spiser

 • URL:https://www.noah.dk/materialer/koedatlas2022
 • Fag:Naturgeografi, Samfundsfag
 • Målgruppe:Gymnasie/ungdomsuddannelser
 • ISBN:978-87-93536-84-5
 • Emner:Madsuverænitet
 • Notat
 • 10 sider

Dumpning af havneslam i Køge Bugt

Med dette faktablad giver vi et øjebliksbillede af miljøtilstanden i Køge Bugt efter dumpningen af slam fra Lynnetteholm-projektet