• Notat
  • 14 sider

Biogas i EU

En stor produktion af biogas skader klima, miljø og sundhed

1. maj 2024 · Kl. 14:32 Materiale

EU vil øge produktionen af biogas. Det har negative konsekvenser for antallet af produktionsdyr, produktionen af dyrefoder, landbrugsproduktionen, mængden af madaffald og vores kost. Alligevel har biogasindustrien arbejdet målrettet på at få Europa-Kommissionen til at foreslå et højt mål for produktion af biogas, og Kommissionens antagelser om den fremtidige produktion er i flere tilfælde dikteret af gasindustrien. 

Ifølge EU’s egne eksperter når EU kun sine klimamål, hvis produktionen af animalske produkter reduceres. Men øget produktion af biogas bidrager til øget eller fastholdt animalsk produktion.

 

Finansieret med tilskud fra Europa-Nævnet. Ansvaret for indholdet er alene tilskudsmodtagers.

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!