• Notat
  • 4 sider

Investment Court System – ISDS i forklædning

Analyse af EU-Kommissionens forslag om en ny investeringsdomstol (ICS), som skal erstatte ISDS i det transatlantiske handels- og investeringspartnerskab TTIP samt andre fremtidige handelsaftaler.

Den foreslåede nye mekanisme vil øge risikoen for sager mod EU og vil samtidig ikke afhjælpe de største problemer med ISDS. Vi har identificeret 10 essentielle problemer med det nye forslag, som viser, hvordan udenlandske investorer bliver tilgodeset i forhold til borgere.

Støt med engangsbeløb

Støt via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 15.200).