• Folder
  • 6 sider

Bioenergi er ikke grøn

Størstedelen af Europa og Danmarks såkaldte vedvarende energi er fra bioenergi. Men bioenergi er slet ikke vedvarende.

Bioenergi kræver kolossale landarealer og truer derfor menneskers levegrundlag, smålandbrug og naturarealer – områder der huser verdens truede arter og modvirker klimaforandringer. Den “grønne omstilling” bygger altså på stigende forbrug af bioenergi, der hverken kan kaldes CO2-neutral, vedvarende eller bæredygtig.

Bestil

  1. Start
  2. Preview
stk.
Gratis
kr.
Samlet pris ekskl. porto. Vi lægger en faktura sammen med varen.

Støt med engangsbeløb

Støt via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 15.200).