Nova Scotia
Clearcut i Nova Scotia, Canada. Foto: Ray Plourde, Ecology Action Centre

Biomasse NOAHs reaktion på revisionen af EU's direktiv om vedvarende energi

Tidligt i morges afsluttedes forhandlingerne om revisionen af EU’s direktiv om vedvarende energi.

30. marts 2023 · Kl. 14:58 Nyhed

Resultatet af forhandlingerne er dårlige nyheder for klimaet og vores skove, og vil ikke reducere EU's afhængighed af træfyring for at opfylde målene for vedvarende energi. Slet ikke når de spinkle forsøg på begrænsninger kommer samtidig med, at målsætningerne for brug af vedvarende energi øges. For så længe som afbrænding af træ er den letteste måde at få mere såkaldt vedvarende ind i energisystemerne, så gør øgede krav til brug af vedvarende energi det bare værre.

Det vil føre til øgede klimaforandringer og større ødelæggelse af naturen. 

- I kølvandet på IPCC's hidtil mest skræmmende rapport, hvor vi ser sammenbruddet af skovenes kulstoflager i mange lande på grund af overdreven skovhugst til biomasse, skulle man tro, at ansvarlige regeringer ville sætte en stopper for skovhugst til vedvarende energi. Det gjorde EU’s ministre desværre ikke, siger Bente Hessellund Andersen fra NOAH.

- Men når medlemsstaterne laver deres Nationale energi- og klimaplaner skal de nu vurdere, i hvilken udstrækning skovhugst til energi underminerer skovenes evne til at optage og lagre kulstof. Dermed er det slut med fantasien om, at energi fra biomasse er CO2-neutral. Så de første spæde skridt i retning af en rationel, videnskabeligt baseret politik for vedvarende energi er sat i søen.

Desværre har biomassefyrede kraftvarmeværker fået forlænget deres fribillet i emissionshandelssystemet (ETS) til helt gratis at frigive millioner af tons kulstof til atmosfæren, som var lagret i skovenes fungerende kulstofdræn. Direktivet om vedvarende energi vil fortsat belønne energiselskaberne for at brænde millioner af træer. Så resultatet er smerteligt langt fra klimakrisens barske realiteter og har ikke formået at sætte en stopper for at belønne den destruktive afbrænding af biomasse til energi.

- Skovene er vores bedste mulighed for at absorbere kuldioxid, så EU’s beslutning vil fortsat forværre klima- og biodiversitetskrisen, skade menneskers sundhed og aktivt underminere EU's klimaambitioner - alt sammen på skatteydernes regning, siger Bente Hessellund Andersen.

Da Europa-Parlamentet drøftede disse spørgsmål offentligt, endte deres forslag med at være langt mere i overensstemmelse med de hasteforanstaltninger, som klima- og biodiversitetskrisen kræver. I modsætning hertil står hemmelighedskræmmeri fra EU-rådet, hvor Danmark var repræsenteret ved klimaminister Lars Aagaard. 

Hemmelighedskræmmeriet går ud over ansvarligheden, og hvis skovene og demokratiet i Europa skal have en fremtid, må denne måde at træffe offentlige beslutninger på ophøre.

Se vores forsøg på at finde ud af hvad klimaminister Lars Aagaard stillede op med i forhandlingerne på noah.dk/biomasse.

 

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!