Facebook-banner

Landmænd, fiskere og vores mad - konference om madsuverænitet. OBS! Der er lukket for tilmeldinger

Fællessalen, Christiansborg

I dagens Danmark er der masser af mad i supermarkederne. Så hvorfor skal vi bekymre os om, hvem der bestemmer, hvor den kommer fra? OBS! Der er lukket for tilmelding til konferencen

Vores landbrugsjord og vores havmiljø er ikke i god stand. Intensiv dyrkning og brutalt fiskeri forringer frugtbarheden af jorden og af havets økosystemer og fiskebestande. Fiskekvoter og landbrugsjord ejes i dag i høj grad af store selskaber og udenlandske investorer, mens småproducenterne får stadigt sværere vilkår. Samtidig har vores produktion og forbrug af fødevarer i Danmark også konsekvenser i andre lande, når vi importerer fødevarer såvel som foder til den danske produktion.

Forum for Madsuverænitet har derfor inviteret to danske og to udenlandske fiskere og landmænd til at fortælle om, hvordan de som madproducenter kæmper for at få den demokratiske kontrol og ejerskabet over vores ressourcer tilbage og hvilke løsninger de ser – i Danmark og globalt.

Sammen med oplægsholderne og konferencens deltagere ønsker Forum for Madsuverænitet at starte en samtale om, hvordan vi gennem landbrugs-, fiskeri- og handelspolitikker såvel som organisering og lokalisering af vores forbrug kan skabe en demokratisk kontrolleret madproduktion, der tager hensyn til miljø, klima og kultur.

Konferencen foregår i Fællessalen på Christiansborg og arrangeres i samarbejde med Enhedslisten og Alternativet.

Af hensyn til reglerne på Christiansborg er det vigtigt, at du tilmelder dig senest den 1. Maj.

Benyt gæsteindgangen ved hovedtrappen. Bemærk at der er sikkerhedstjek ved indgangen. Kom derfor gerne en halv time før konferencen starter.

PROGRAM FOR KONFERENCEN

13.00-13.10: Velkommen
Nanna Clifforth, Forum for Madsuverænitet, Danmark 

13.10-13.50: Konceptet madsuverænitet, Landbrug og madsuverænitet globalt
Genevieve Savigny, La Via Campesina, Frankrig

13.50-14.20: Landbrug og madsuverænitet i Danmark
Ole Færgeman, Frie Bønder og Levende Land, Danmark 

14.20-14.50: Fiskeri og madsuverænitet globalt
Jesu Rethinam, World Forum of Fisher Peoples og National Fishworkers Forum, Indien

14.50-15.10: PAUSE 

15.10-15.40: Fiskeri og madsuverænitet i Danmark
Knud Andersen, Levende Hav, Danmark

15.40-16.40: Spørgsmål til panelet 
Oplægsholdere og politikere fra Enhedslisten og Alternativet
(politikere endnu ikke bekræftede)

16.40-16.50: Afrunding
Nanna Clifforth, Forum for Madsuverænitet, Danmark

Større delen av konferencen vil foregå på engelsk, men der er mulighed til at stille spørgsmål på dansk.

 

Om oplægsholderne:

Genevieve Savigny 

Genevieve bedriver et lille landbrug i Sydfrankrig, hvor hun også har arbejdet med at etablere lokale fødevaresystemer med direkte-salg fra småskala producenter. I 1996 blev hun involveret i den europæiske del af La Via Campesina – den internationale bevægelse for småskala bønder, hvor hun nu sidder i bestyrelsen. Der arbejder hun for at få EU’s politikker at skifte fra at fremme storskala industrialiseret landbrug til at støtte småskala producenter og bæredygtige fødevare- og landbrugssystemer.

Ole Færgeman

Ole er læge, fritidslandmand og bestyrelsesmedlem i Frie Bønder – Levende Land, den danske medlemsorganisation af La Via Campesina. Frie Bønder – Levende Land taler de små landbrugs sag og søger at påvirke den danske landbrugspolitik til fremme af små, integrerede, multifunktionelle landbrug og mere retfærdig fordeling af landbrugsjorden for bl.a. at genoplive landdistrikterne.

Jesu Rethinam

Jesu har arbejdet med kyst- og fiskerisamfund i over 35 år. Hun begyndte at involvere sig i bevægelsen National Fishworkers Forum (NFF) i Indien 1992. Siden da har hun været med i bestyrelsen i NFF, samt været repræsentant for Indien ved flere konferencer og møder i World Forum of Fisher Peoples, der er et internationalt netværk af småfiskere. Jesu er desuden koordinator for Coastal Action Network, et netværk af fiskerifolks organisationer, NGO'er, miljø- og forbrugerorganisationer, akademikere, advokater, m.fl. Coastal Action Network arbejder for at beskytte kyster, økosystemer og kystsamfunds levebrød.

Knud Andersen

Knuds færøske familie er fiskere. Han er udlært smed på et lille skibsværft på Færøerne. Han har siden arbejdet både som maskinarbejder, lærer og mere end 25 år som fiskeskipper. Knud var i 80-erne og 90-erne i mange år i bestyrelsen for den lokale fiskeriforening og i havnebestyrelsen i hjemhavnen, Bønnerup Strand på Norddjursland. Han var medinitiativtager til stiftelsen i 1995 af Landsforeningen Levende Hav, hvor han også har været formand i adskillige år. Levende Hav fokuserer på havmiljøet og i særlig grad brutale fiskerimetoder kontra naturskånsomt fiskeri. Knud har været meget involveret i Levende Havs ”fisker til fisker – projekter” i den fattige del af verden.

Forum for Madsuverænitet er et samarbejde mellem organisationerne Afrika Kontakt, Levende Hav, Frie Bønder - Levende Land, Mellemamerika Komiteen, NOAH, Permakultur Danmark og PUGAD.

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!