Slutter
Nørre Campus (Københavns Universitet)

Hvilket landbrug ønsker vi? Panelsamtale på KU Festival

Der er retmæssigt meget debat om det danske landbrug for tiden: det industrielle landbrug har med sin omfattende produktion af dyrefoder beslaglagt majoriteten af det danske landareal og efterlader ...

Slutter
Rentemestervej 57, 2400 København

EP-valgfest i Demokrat Garage

I Danmark og EU diskuteres det, hvordan landbruget kan blive mere bæredygtigt. I den diskussion er vi også nødt til at inkludere det intensive europæiske landbrugs konsekvenser i det Globale Syd. Hvis ...

Slutter
Holbæk Bibliotek

Fra sojabønner til flæskesteg (målrettet unge) - konsekvenserne af EU’s fælles landbrugspolitik

I Danmark produceres over 30 millioner svin om året, blandt andet på store farme i Holbæk området. Selvom Danmark anvender størstedelen af sit landbrugsareal til produktion af dyrefoder, er det ikke ...

Slutter
Mellemfolkeligt Samvirke

Opstartsmøde i Forum for madsuverænitet

*ENGLISH BELOW* Vi lancerer en bred bevægelse med det formål at demokratisere landbrug og fødevaresystemer i Danmark, og vi inviterer alle interesserede aktører til at være med! Hvis du beskæftiger ...

Slutter
NOAH

Sank Byen

Kom med og lær mere om spiselige planter og lav kreative projekter med inspiration fra naturen. Kan du lide at udfolde dig kreativt? Vil du gerne lære mere om spiselige planter? Så tag med til “Sank ...

Slutter
Holbæk Bibliotek

Udstilling: Svin & soja

Når vi importerer store mængder soja for at fodre vores mere end 30 millioner svin i Danmark, har det store konsekvenser i Sydamerika. Den enorme danske svineproduktion er nemlig afhængig af ...

CO2-lager ved Rødby? CO2-lager ved Rødby? NOAH skribent

Rødby er blevet udpeget som et af fem mulige CO2-lagre i Danmark. Nærmere undersøgelser sættes i gang til juni

Rødby
Debatmøde om en hoveddel af EU’s klimaindsats: CO2-fangst og -lagring Debatmøde om en hoveddel af EU’s klimaindsats: CO2-fangst og -lagring NOAH skribent

Den 9. juni skal vælgerne beslutte, hvem der skal sidde i Europa-Parlamentet de næste fem år. Kom og vær med til at debattere, hvilken politik, der skal føres.

Huset Trøjborg, Aarhus